nieuws

‘Welstandsnota’s zullen juridische ellende geven’

bouwbreed Premium

utrecht ­ De gewijzigde Woningwet dreigt grote juridische problemen te veroorzaken. De problematiek schuilt in de verplichting voor gemeenten om welstandsnota’s op te stellen waaraan bouwplannen worden getoetst.

Als bepalingen uit de nota’s strijdig zijn met bijvoorbeeld bestemmingsplannen, kunnen aanvragers van bouwvergunningen naar de rechter stappen zodra ze zich door de welstandscriteria gedupeerd voelen.

Dat zei T. Nijmeier, onderzoeker bij het Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid van de Universiteit Utrecht, tijdens het jaarcongres van de Federatie Welstand. Volgens Nijmeier kunnen zulke processen de gemeenten veel extra werk bezorgen. “Als de welstandscriteria inderdaad in strijd zijn met andere gemeentelijke, provinciale of landelijke bepalingen, zal de rechter de welstandsnota onderuit halen en moet de hele vergunningsprocedure weer opnieuw beginnen.”

De Woningwet is met ingang van 1 januari 2003 gewijzigd. Welstandscommissies moeten bouwplannen toetsen aan door de gemeenteraad opgestelde criteria en moeten daarover verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur.

Nijmeier verwacht ook problemen als er te grote verschillen ontstaan tussen de welstandsnota’s onderling. “Weliswaar mogen gemeenten van de Woningwet zelf bepalen welke welstandscriteria ze hanteren. Als dit tot juridische geschillen leidt, kan de overheid de wet aanpassen en alsnog uniformiteit van welstandscriteria eisen. Dan moeten alle welstandsnota’s dus weer worden aangepast.”

Reageer op dit artikel