nieuws

ViaNed stapt naar Europese Commissie

bouwbreed

gouda ­ ViaNed, de brancheorganisatie van de infrabouwers, is vast van plan naar de Europese Commissie te stappen als Rotterdam onwettig gebruik maakt van een aantal elementen in zijn eigen aanbestedingsreglement. Juridisch onhoudbaar en machtsmisbruik zijn de kwalificaties van de gww­sector voor de regels van ‘Vrijstaat’ Rotterdam.

“De waarde van de uniformering van de aanbestedingsregels in het uniform Aanbestedings Reglement wordt door Rotterdam om zeep gebracht. Terwijl de parlementaire enquêtecommissie zegt dat het een zooitje is met de regelgeving, gaat Rotterdam van zichzelf een vrijstaat maken op aanbestedingsgebied,” zegt mr. Hein Visser, secretaris van het overlegorgaan GWWO.

Zijn ViaNed­collega mr. Philip van Nieuwenhuizen gaat verder. “Er is domweg strijd met de Europese richtlijnen aanbesteden als het gaat om Europese aanbestedingen. Ik weet niet of Rotterdam het eigen reglement wil toepassen op Europese aanbestedingen, maar als ze dat doen, dan stappen we direct naar de rechter. Maar ook als de gemeente het wil toepassen op andere aanbestedingen is er strijd met Europese regels, specifiek het non­discriminatiebeginsel.” Beide heren, die gepokt en gemazeld zijn in het aanbestedingsrecht, lopen even een paar zaken door die Rotterdam anders wil regelen dan het UAR 2001. Zo wil Rotterdam kunnen leuren met opdrachten als de laagste inschrijver in de ogen van de gemeente een te hoge aanbieding doet.

“We hebben destijds het UAR 2001 voorgelegd aan de Europese Commissie en die was van oordeel dat de anti­leurregeling perfect past in het non­discriminatiebeginsel van de Unie. Nu zet Rotterdam wat dit betreft de klok jaren terug”, zegt van Nieuwenhuizen.

Passendheid

De al dan niet passendheid van een aanbieding is ook zo’n punt. “Niet­passendheid vereist objectiviteit. Ook die haalt Rotterdam eruit door de begroting als gunningsscriterium te gebruiken. Daarmee zouden we het enige land in de Europese Unie zijn waar dit gebeurt,” aldus Visser.

Een bijkomend punt is dat elke innovatie door Rotterdam de kop wordt ingedrukt. “Iedereen propageert alternatieve inschrijvingen. De gemeente zegt dat het uiteraard mag, maar beslist zelf of ze een alternatief überhaupt in behandeling neemt.”

Wat de heren ook steekt is dat Rotterdam zich niets aantrekt van aanbevelingen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van waterschappen en het InterProvinciaal Overleg. In “Verdienen aan aanbesteden” wordt het gebruik van de het UAR sterk aanbevolen. “Door een eigen reglement te maken geeft Rotterdam een volstrekt verkeerd signaal af naar andere creatieve opdrachtgevers”, meent Van Nieuwenhuizen.

Een voorbeeld heeft hij al, de gemeenten Sittard, Geleen en Born, waar al is gezegd dat plaatsing van aanbestedingen in een landelijk blad niet meer nodig is. “Kennelijk is het clubblaadje van Fortuna­Sittard voldoende”, grapt Visser met een vleugje cynisme.

Beiden hebben zich ook behoorlijk gestoord aan de kritiek die over de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland is uitgestort. Alsof dat een clubje vooringenomen aannemers is dat geen oog heeft voor de belangen van de opdrachtgevers. Ook Rotterdam heeft in zijn reglement al besloten geschillen voor de burgerrechter uit te gaan vechten.

“Uit de cijfers van de Raad blijkt dat opdrachtgevers grosso modo even vaak gelijk krijgen als de aannemers. Bovendien worden de arbiters benoemd door de minister van Verkeer en Waterstaat. Ook zitten er wel degelijk opdrachtgevers in en last but not least zitten er ook onafhankelijke juristen in”, zegt Visser.

“Bovendien”, vult Van Nieuwenhuizen aan, “is het maar de vraag of opdrachtgevers zo gelukkig worden bij de burgerlijke rechter. Een kort geding is iets heel anders dan een spoedprocedure voor de Raad van Arbitrage. Een burgerrechter toets globaal, terwijl de arbiters van de raad ook inhoudelijk beoordelen.”

Machtsmisbruik

De twee heren zijn het dan ook volstrekt eens. De houding van Rotterdam riekt naar détournement de pouvoir, machtsmisbruik dus. Zij voelen er veel voor om terug te komen op een oude wens, een landelijke regeling voor aanbesteding vastleggen in de wet.

Reageer op dit artikel