nieuws

‘Verband demografie en bouwvraag gering’

bouwbreed

amsterdam ­ In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de demografische ontwikkeling nauwelijks van invloed op de bouwproductie. Met name in de utiliteitsbouw is de economische conjunctuur veel belangrijker.

Zelfs de bouw voor de zorgsector wordt nauwelijks beroerd door bevolkingsgroei en ­samenstelling. Dat de woningbouwproductie idealiter gelinkt zou moeten zijn met de groei van het aantal huishoudens, is meer dan logisch. Uit onderzoek van het EIB blijkt echter dat sinds 1970 de nieuwbouw van woningen daarbij achterblijft. In de toekomst gaat dit sterk klemmen omdat de groei van het aantal huishoudens nog lang niet afgelopen is. Vooral het ontstaan van kleinere oudere huishoudens is hier debet aan.

Voor de andere bouwsectoren ziet het EIB nauwelijks een verband tussen bevolkingsgroei en bouwvraag. Even afgezien van de conclusie dat geboorten zich eerst vertalen in de bouw van scholen voor het primair onderwijs en vervolgens voor het voortgezet onderwijs.

Het EIB had wel in de zorgsector een duidelijk verband verwacht tussen de demografische ontwikkeling en de bouwvraag in deze sector. De vergrijzing van de bevolking vertaalt zich immers in een grotere zorgvraag. Dat is ook zichtbaar in de budgetten voor de gezondheidszorg.

Twee ontwikkelingen werken echter tegen een groeiende vraag naar bouw. In de eerste plaats is er de trend van extramuralisering, dat wil zeggen dat mensen veel minder in zorginstellingen worden opgenomen. Als dat al gebeurt, is er sprake van nog steeds sterk afnemende verpleegduur. De extramuralisering zal in de visie van het EIB wel leiden tot productie van woonzorgvoorzieningen. In de andere bouwsectoren is een relatie tussen demografische ontwikkelingen en bouwvraag nog minder zichtbaar. Zo is het uiteraard waarschijnlijk dat een groeiende bevolking zorgt voor meer mobiliteit en dus meer behoefte heeft aan fysieke infrastructuur. Tegelijkertijd echter is de mobiliteitsvraag ook heel sterk afhankelijk van de economische groei, al neemt het verband tussen die twee de laatste jaren wat af.

Voor de bouw zou een toenemende immigratie een zegen zijn, zo berekent het EIB. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie komt naar voren dat allochtonen crimineler zijn dan autochtonen. Geschoond voor demografische en sociaal­economische factoren gaat het om 1,5 tot 2 keer zoveel.

“Voor de bouwproductie in het gevangeniswezen kan immigratie dus van belang zijn. In 2000 was 55 procent van de gevangenispopulatie van buitenlandse afkomst. Bij toenemende immigratie zal nieuwe celcapaciteit nodig zijn”, aldus het EIB.

Reageer op dit artikel