nieuws

Veilig werken? (4)

bouwbreed

Naar aanleiding van uw reactie op het schrijven van de heer B. Koman in Cobouw, 4 februari 2003, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ik citeer: ‘De door onze fotografen gesignaleerde en gefotografeerde arbeidsomstandigheden zijn niet onze verantwoordelijkheid’.

In Cobouw, 1/3 februari 2003 hebt u wederom een foto van een onveilige situatie opgenomen die vrijwel de halve voorpagina siert. De koptekst daarvan luidt: ‘Veiligheid’. Maar zie ik hier veiligheid? Integendeel, ik neem namelijk een zeer onveilige situatie waar. Op de foto staat op grote hoogte vanaf een ladder een man te lassen, wijdbeens en zonder veiligheidslijn. Hij heeft één voet op de ladder en de andere voet op de wapeningskorf van wat in de toekomst een ‘veiligheidswand’ zal worden. Toegegeven, u bent niet verantwoordelijk voor deze gefotografeerde zeer onveilige situatie, maar mijns inziens wel voor de vette tekst boven deze foto, die iets anders suggereert dan wat wij als lezers zien. Met een koptekst als ‘Toekomstige veiligheid door hedendaagse onveiligheid?’ benoemt u mijns inziens beide belangwekkende zaken op deze foto en dat is volgens mij wel uw verantwoordelijkheid!

J. Gomes te Apeldoorn

De kop ‘Veiligheid’ verwijst expliciet naar de veiligheidswand. Het is de taak van Cobouw de werkelijkheid weer te geven. Bij de bouwbranche ligt de uitdaging hier ‘iets’ aan te doen. Red.

Reageer op dit artikel