nieuws

Unie: Waterschappen moeten samenwerken

bouwbreed

den haag ­ De waterschapswereld moet meer worden doordrongen van het belang van samenwerking en coalitievorming met andere partijen. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat de Unie van Waterschappen heeft laten doen onder vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten en landbouw­ en natuurorganisaties.

Het onderzoek richtte zich op het imago van de 48 waterschappen in Nederland en de overkoepelende belangenorganisatie, de Unie. Hieruit komt naar voren dat organisaties weliswaar deskundig, betrouwbaar en kostenbewust zijn, maar ook “enigszins conservatief” en “nog te weinig strategisch”.

De onderzoekers constateren bij de schappen tevens grote verschillen in het tempo waarin zij evolueren. Ook het niveauverschil op bestuurlijk vlak wordt als een probleem gezien.

De Unie zou toe zijn aan een herijking. “Waterschappen schuiven steeds meer op van pure uitvoeringsorganisaties tot medebeleidsmakers.” Fusies zorgen bovendien voor grote organisaties.

Reageer op dit artikel