nieuws

Uitwisseling van bouwprenten en stoelen

bouwbreed

rotterdam/delft ­ De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit (TU) Delft geeft een collectie van ruim 3500 tekeningen, foto’s en lesmateriaal uit de Prentencollectie in langdurige bruikleen aan het Nederlands Architectuurinstituut (NAi).

In ruil leent het NAi twintig stoelen van onder andere Berlage, Oud en Wils uit aan de faculteit. Het NAi is verheugd over de ruil, want de verzameling uit de negentiende en twintigste eeuw toont een variëteit aan onderwerpen die in de lessen aan de Polytechnisch Hogeschool, de voorloper van de latere Technische Universiteit, werden behandeld. De verzameling geeft volgens de NAi een goed beeld van de ontwikkeling van het Nederlandse architectuuronderwijs met onderwerpen als stedenbouw, architectuur, constructieleer, restauratie en kunstgeschiedenis.

Sluyterman

De faculteit Bouwkunde en het NAi beschikken over grote collecties die op een of andere manier verband houden met architectuur en bouw. De belangrijkste verzamelingen van de faculteit zijn de Sluytermancollectie, de Stoelencollectie en de Prentencollectie. De Sluytermancollectie bestaat uit gebruiksvoorwerpen, schilderijen en tekeningen die verzameld zijn door hoogleraar Karel Sluyterman (1863­1931). Het NAi heeft onder meer verschillende archieven van TU­studenten en ­docenten en opleidingstekeningen, reisschetsen en fotodocumentaties in bezit, evenals de archieven van architectuurgenootschappen zoals de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en het Genootschap Architectura et Amicitia.

Het ligt in de bedoeling dat de Prenten­, Stoelen­ en Sluytermancollectie digitaal toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek.

Reageer op dit artikel