nieuws

Tramlijn 51 met spoorbomen niet optimaal, wel het veiligst

bouwbreed

amsterdam ­ Langs het verlengde traject van de Amstelveenlijn komen vier sets spoorbomen. De spoorbomen zijn de uitkomst van een conflict tussen de gemeente en het bedrijf Canon, dat zich tegen de route van de lijn verzet. Sneltram 51 verbindt Amstelveen met Amsterdam CS.

Het doortrekken van de lijn naar nieuwbouwwijk Westwijk vereist een tunnel onder de Bovenkerkerweg met vrij steile op­ en afritten. Vlak voor en na die afritten wordt de lijn gekruist door wegen. Het zicht van de trambestuurder, maar ook dat van het kruisende verkeer, is door de helling en de tunnelbak slecht. Vóór en na de tunnel komen daarom twee sets spoorbomen. Ook de dichtbijgelegen tramhalte Spinnerij wordt beveiligd met een spoorwegovergang. Een andere set bomen komt bij de uitrit van het naastgelegen Canon. De directie van het print­ en kopieerapparatenbedrijf probeert al lange tijd te voorkomen dat het eigen bestemmingsverkeer en de sneltram elkaar op een gevaarlijke manier kruisen. Het GVB liet Bureau Goudappel Coffeng de situatie toetsen aan Duurzaam Veilig, een filosofie waaraan nieuwe infrastructuur sedert midden jaren negentig wordt getoetst. Met name de oostelijke uitrit van Canon, die vooral gebruikt wordt door zwaar bestemmingsverkeer, werd als onveilig beoordeeld. Canon stelde voor de uitrit te verplaatsen, maar de gemeente was tegen. Veel gemeenteraadsleden wonen in Westwijk en waren bang voor overlast van het vrachtverkeer.

Kort geding

In reactie op de weigerachtige houding van de gemeente eiste Canon in een kort geding het stopzetten van de aanleg van de halte aan de Spinnerij. Canon won. De gemeente bleek niet over de juiste bouwvergunning voor de halte te beschikken. Het GVB liet de situatie opnieuw onderzoeken, ditmaal door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het SWOV bevestigde de eerdere uitkomsten: de inrichting van de door te trekken Amstelveenlijn voldoet niet aan de ontwerpprincipes van Duurzaam Veilig. Spoorwegovergangen zouden wel passen in een Duurzaam Veilig Verkeerssysteem, aldus het rapport, ‘de ervaring leert’, dat ongevallen nog steeds mogelijk zijn. Beter zou zijn een ongelijkvloerse uitvoering van de kruisingen. De gemeente oordeelde anders. ‘De plannen’, zo schreven B en W aan de raad, ‘waren al ontwikkeld voordat sprake was van Duurzaam Veilig en het alsnog volledig voldoen aan de principes ervan in technisch, procedureel en financieel is niet realistisch’. Als compromis komen er nu dus spoorbomen. J. Hendriks, projectmanager van het GVB: ‘Duurzaam Veilig ziet de trambaan als een stroomweg, vergelijkbaar met een autosnelweg en die mag niet door een woonwijk. Of die vergelijking klopt, laat ik in het midden, wel kan ik zeggen dat het project in 1997 al was goedgekeurd. In dat jaar kwam het eerste uitvoeringsproces van Duurzaam Veilig tot stand. De spoorbomen zijn niet optimaal, maar gegeven de historie en de huidige situatie is het de veiligste oplossing. Niet het meest veilig, maar wel wat mogelijk is.’ Canon is teleurgesteld. Het bedrijf heeft nog een juridische procedure tegen de gemeente lopen, maar weet nog niet of ze deze zal intrekken. Woordvoerder J. A. Sterk van Canon: ‘Het is de second best oplossing. De gemeente heeft de instelling: we hebben jullie spoorwegbomen gegeven, nou moet je verder ook niet zeuren. We hebben het allemaal maar te accepteren.’ Al met al kostte het conflict een jaar vertraging in de bouw van de trambaan.

Proefrijden

Inmiddels is de bouw weer volop hervat. In het vierde kwartaal wil het GVB gaan proefrijden. In totaal kost de verlenging 28 miljoen, waarvan anderhalf miljoen voor het plaatsen van de vier sets spoorbomen en 14 miljoen voor de tunnel. De tunnel voor tram, voetgangers en fietsers gaat dwars door de Bovenkerkerweg. Van der Horst weg­ en waterbouw uit Varik bouwt de tunnel. Verwacht wordt dat de tunnel in september klaar is. Per dag maken ruim 54 duizend passagiers gebruik van de Amstelveenlijn. Volgens het GVB komen daar na oplevering van de verlenging nog eens tweeduizend bij. Het GVB zint in de toekomst op een verdere doortrekking van de lijn naar Uithoorn. Ontwerp van de tunnel onder de Bovenkerkerweg. Voor en achter de tunnel komen spoorbomen.

Reageer op dit artikel