nieuws

‘Ter Heijde niet onder het zand’

bouwbreed Premium

ter heijde ­ Nu uit studie is gebleken dat het kustplaatsje Ter Heijde niet meer voldoet aan de Deltanorm, is haast geboden bij het vinden naar een oplossing. Maar Ter Heijde onder het zand? “Uitgesloten,” zegt gedeputeerde M. Norder.

Volgens hem is een kustversterking landinwaarts geen optie, probeert hij de onzekerheid bij de bewoners weg te nemen. Boven op de dijk wijst bewoner J.A. Storm zijn woning aan. “De naam Storm komt hier niet toevallig vandaan”, grapt de Heijenaar. Uit stamboomonderzoek weet hij te vertellen dat begin vorige eeuw 28 procent van de dorpsbevolking Storm heette. De gierende wind doet zijn naam eer aan.

Een kolkende woeste zee lijkt de duinvoet te verzwelgen. Nog geen 80 meter verderop ligt de eerste rij woningen. “Dit is nog niks”, zegt wethouder Van Vliet van het nabijgelegen Monster. “Je ziet nu al hoe hoog het water opkomt.” Een springvloed als in 1953 zou de dijk niet kunnen weren. Volgens de wethouder risicovol voor het hele achterland. Als de dijk breekt, staat het tot aan Delft onder water.” Uit recent onderzoek blijkt dat de kust bij Ter Heijde en de Kop van Goeree niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen van de Deltawet uit 1954. Nieuwe berekeningsmethoden hebben aangetoond dat de golfaanval op de kust sterker is dan tot nu toe is aangenomen. Een directe oplossing is noodzakelijk.

Verrassing

Voor burgemeester B. Bouwman kwam de uitslag van het onderzoek als een verrassing. “Nota bene in de herdenkingsweek van de watersnoodramp lees ik in de krant dat Ter Heijde niet meer aan de Deltanorm voldoet. We zijn het zat in onzekerheid te leven.” De burgemeester doelt op de plannen van het Rijk waarin een landinwaartse kustversterking niet wordt uitgesloten en Ter Heijde in feite van de kaart verdwijnt.

Een ivorentorenbenadering, vindt de gedeputeerde die ter voorbereiding van de conferentie ‘Van kustvisie naar kustontwikkeling’ persoonlijk polshoogte neemt van de situatie. “Het Rijk wil alle mogelijkheden openhouden, maar dit is maatschappelijk onaanvaardbaar.”

Met de conferentie begint de discussie hoe de Nederlandse kust tussen nu en 2050 is te versterken. Nu blijkt dat Ter Heijde zelfs niet voldoet aan de Deltanorm, is de tijd van praten voorbij. De oplossing is nog onduidelijk. “Wie dé oplossing heeft voor kustversteviging aan zeekant, wordt erelid van onze dorpsvereniging”, zegt een van de bewoners.

Om veiligheid op korte termijn te waarborgen moet de gemeente het voorlopig doen met zandsuppletie. Verhoging van het strand en de ondiepe bodem voor de kust zorgt ervoor dat de kracht van de golven tijdig wordt gebroken.

Reageer op dit artikel