nieuws

Studenten nieuwe opleiding ontwerpen windmolenpark

bouwbreed Premium

rijswijk ­ Studenten voor de nagelnieuwe opleiding Duurzame Technologie hebben zich nog nauwelijks aangemeld bij de TH Rijswijk. Na de open dagen in maart zal dat spoorslags veranderen, zo luidt de verwachting. Want Duurzame Technologie is niet alleen nieuw aan de Rijswijkse Hogeschool, maar ook uniek in Nederland.

De studierichting leidt op tot een veelvoud van beroepen. Afgestudeerden kunnen onder meer terecht bij adviesbureau’s op het gebied van duurzaam bouwen, als voorlichter bij natuur­ en milieuorganisaties of bij de overheid als planoloog voor de ontwikkeling van duurzame industrieterreinen of streekplannen.

Duurzame Technologie is een variant binnen de studies technische bedrijfskunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde. De studenten gaan onder meer onderzoek doen naar de mogelijkheden om energiebronnen zoals zon, wind en water te gebruiken voor onder meer de elektriciteitsvoorziening van woningen. Daarnaast werken ze aan de uitvoering van projecten. Het belangrijkste daarvan is vooralsnog de ontwikkeling van een klein windmolenpark met vier turbines.

Het parkje moet verrijzen in de omgeving van de hogeschool. Het is de bedoeling dat studenten het hele project realiseren. Uiteindelijk moeten de windmolens voldoende stroom opwekken om de school van stroom te voorzien. Als de windmolens er eenmaal staan zullen studenten worden ingezet bij het onderhoud van de apparaten.

Waar de windmolens komen is vooralsnog niet duidelijk. “De studenten moeten zelf een geschikte lokatie vinden”, zegt een woordvoerster van de hogeschool. “Ze moeten ermee rekening houden, dat we binnen enkele jaren verhuizen naar een terrein van de TU Delft. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat de windmolens ergens op de grens van Den Haag en Rijswijk komen te staan.” De verhuizing naar Delft heeft niets te maken met de nieuwe studierichting. De Rijswijkse onderwijsinstelling onderhield vanouds al contact met de Delftse universiteit. Die contacten zijn geïntensiveerd nadat de TH Rijswijk fuseerde met de Haagse Hogeschool. “De nieuwe instelling wil op het terrein van het technisch hoger beroepsonderwijs als kenniscentrum een toonaangevende regionale rol blijven vervullen en heeft al toestemming van de minister van Onderwijs om in Delft technisch onderwijs aan te bieden”, aldus een toelichting. “Met de TU Delft zijn reeds vergaande afspraken gemaakt om samen te werken.” Over twee jaar moet de TH Rijswijk naar Delft verhuizen. Het windmolenpark zal dan nog niet gereed zijn. Volgens de woordvoerster zal het vier tot zeven jaar duren voordat het park een feit is. ‘Ze moeten zelf een geschikte locatie vinden’

Reageer op dit artikel