nieuws

Streep door bouw woningen Zaandam

bouwbreed

zaandam ­ De provincie Noord­Holland heeft een streep gehaald door de woningbouwplannen voor het Hembrugterrein in Zaandam. Het gebied blijft gereserveerd voor havengebonden bedrijvigheid. De statenfracties van CDA en VVD willen niet dat de hoeveelheid nat bedrijventerrein wordt ingeperkt door woningbouw. De bouw van een gevangenis kan wel doorgaan.

De Zaanse wethouder J. Schouten is zwaar teleurgesteld. De gemeente streefde voor het Hembrugterrein naar een combinatie van wonen, werken, natuur en cultuur. De gemeente laat nu scenario’s opstellen over de vraag wat er nog wel mogelijk is. Dat rapport wordt half maart verwacht.

De strijd van Noord­Holland voor het behoud van nat bedrijventerrein langs het Noordzeekanaal pakt ook nadelig uit voor de gemeente Velsen. Het voorstel een kade met duurdere woningen te bebouwen om de onevenwichtigheid in het woningaanbod te veranderen, stuit eveneens op bezwaren van het provinciebestuur.

Reageer op dit artikel