nieuws

Snelheid in bouw­branche geboden

bouwbreed Premium

In vrijwel alle uiteenlopende branches is snelheid van leveren één van de criteria voor de selectie van een leverancier. Leveranciers in deze branches hebben de laatste jaren dan ook een forse progressie doorgemaakt als het gaat om het eerder leveren van hun producten. Denk hierbij aan de automobielbranche, de technologiebranche als ook de IT branche. Maar hoe is het met de bouw gesteld? Is de bouw wel snel genoeg of is er sprake van stilstand?

Opdrachtgevers verleggen hun grenzen. Zij scherpen hun eisen aan waardoor de daarmee gepaard gaande risico’s voor de bouw groter worden. Zo ook ten aanzien van de doorlooptijd van projecten. Stelselmatig wordt de hoofdaannemer van een project gecontracteerd op basis van een vast overeengekomen opleverdatum. Steeds minder zien we de beschikbare bouwtijd gerelateerd aan een vooraf overeengekomen hoeveelheid werkbare werkdagen.

Kansen

Om het risico van overschrijding van de bouwtijd en de daarmee gepaard gaande boetebedingen tegen te gaan, is actie geboden. Sterker nog, deze bedreiging wordt een kans als de bouwer zich door kortere bouwtijden gaat onderscheiden in de markt. Met andere woorden hij creëert een concurrentieel voordeel. Nog te weinig bedrijven in de bouw realiseren zich dit. Kijken we naar de gemiddelde bouwtijd over de afgelopen tientallen jaren dan zien we slechts marginale verbeteringen. Conclusie: de bouw heeft stilgezeten. De vraag is nu; hoe realiseren we een kortere bouwtijd. Hierbij speelt een aantal aspecten een rol. Ik schets er vier.

Ten eerste zien we dat de totale doorlooptijd van het project een optelsom is van de doorlooptijd van de individuele disciplines. Is het metselwerk klaar dan gaan we stucadoren; is het stucadoorwerk klaar, dan gaan we etcetera. De mogelijkheden van onderlinge afstemming van activiteiten door de verschillende bouwpartners worden niet benut. Keer op keer worden nieuwe onderaannemers en leveranciers ingeschakeld voor de realisatie van een project. Het managen van deze relaties is al lastig genoeg. Laat staan dat deze partners onderling hun werkzaamheden afstemmen. De overstap naar partnership relaties is noodzakelijk. Deze partners kunnen lezen en schrijven met de hoofdaannemer en belangrijker nog, ook met elkaar.

Tijdverlies wordt vermeden door een naadloze aaneenschakeling van de verschillende activiteiten. Projectmanagement en supply chain management vormen een tweede peiler ter reductie van doorlooptijd. Fouten dienen vermeden te worden (zero­defects benadering). Hiertoe dient een projectorganisatie neergezet te worden die kennis combineert met managementkwaliteit. Een pro­actieve benadering naar alle bouwpartners (naast toeleveranciers ook opdrachtgever, architecten en constructeurs) die de doorlooptijd van het project kunnen beïnvloeden.

Een derde middel om bouwtijd te winnen is kwantiteit. Die partners dienen te worden gezocht die voldoende kwantiteit aan mensen en middelen (productiecapaciteit) kunnen inzetten.Vaak zien we dat kleinere onderaannemers zich storten op een gemiddeld tot groot project met alle vertragingen van dien. Geen voorwaarde voor een snelle bouwtijd.

Een vierde aspect is het bouwen in modules. Het verschuiven van bouwactiviteiten naar de productievestigingen van toeleveranciers (bijvoorbeeld prefab beton) levert direct tijdwinst op voor het project.

Gedwongen

Een en ander klinkt eenvoudiger dan het is. Toch zijn er voldoende praktijkvoorbeelden die het bovenstaande bevestigen. Zoals met alle andere verbeteringen: de bouw moet wel willen. Als men echter in toenemende mate gedwongen wordt door toenemende eisen van opdrachtgevers dan zal men ook moeten.

Frank van der Heijden MBA, Senior Inkoopadviseur Benefit Productie & Logistiek te Amsterdam

Reageer op dit artikel