nieuws

Schuytgraaf is redding woningmarkt

bouwbreed

arnhem ­ De ontwikkeling van VINEX­locatie Schuytgraaf moet de vastgelopen woningmarkt in Arnhem weer op gang helpen. Na een lange reeks tegenslagen gaat zaterdag de verkoop van de eerste 530 woningen van start. Tuinstad en Vestingstad vormen de eerste twee ‘dorpjes in het groen’ van het nieuwe stadsdeel.

In totaal worden er de komende jaren zo’n 6500 huizen gebouwd in Schuytgraaf. De wijk verrijst aan de westkant van Arnhem­Zuid, niet het meest geliefde stadsdeel van de Gelderse hoofdstad. “Tot 1990 was architectuur niet de bepalende factor in de woningbouw”, verklaart wethouder H. Lenferink, die overigens Arnhem­Zuid als kindvriendelijk woongebied bestempelt. “Productie en functionaliteit stonden voorop. Tegenwoordig zijn esthetiek en belevingswaarde heel belangrijk. Dat geldt ook voor Schuytgraaf.” De grootschalige woningbouwlocatie moet een sfeer oproepen van ‘wonen in het groen’. Elke bouwvlek, met een omvang van zo’n 250 woningen, krijgt een eigen karakter. Tuinstad kenmerkt zich door hofjes, pleinen en huizen in de stijl van Dudok en Berlage. Vestingstad is geïnspireerd op vestingstadjes als Naarden en Elburg met compacte woningbouw.

Bouwrijp

Eind mei start de bouw van de eerste woningen, de grond wordt nu bouwrijp gemaakt. Archeologische vondsten, het ruimen van munitie, de aanwezigheid van kamsalamander en rugstreeppad en langdurige bezwaarprocedures hebben steeds belet dat de schop de grond in ging. “Het uitblijven van productie heeft geleid tot een totale verstarring van de woningmarkt”, stelt Lenferink. Wachttijden zijn hoog opgelopen en de doorstroming stagneert. “Zelfs voor de minst aantrekkelijke portiekflats red je het niet met een wachttijd van drie jaar.” Naast Schuytgraaf gaat dit jaar ook de bouw van start in herstructureringswijk Malburgen. Verder zijn er alleen kleine binnenstedelijke projecten die de druk op de Arnhemse woningmarkt kunnen verlichten. Huizenjagers lagen onlangs zelfs een nacht op de stoep bij een makelaar die de volgende dag startte met de verkoop van enkele nieuwe woningen. “We proberen de ontwikkeling van deze projecten vanuit de gemeente wel te bespoedigen”, aldus Lenferink. “Maar de redding moet toch komen van de grote woningbouwlocaties.” Om de productie van nieuwe woningen goed op gang te brengen worden er meer bouwvlekken tegelijk in uitvoering genomen, zo laat P. Engelsman, directeur van Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Schuytgraaf weten. De GEM is een publiek­private samenwerking, een constructie waar Lenferink niet bepaald voorstander van is. “Er is veel afstemming nodig, dat kost tijd en energie”, vindt hij.

De vertraging heeft niet geleid tot aanpassing van de plannen voor het nieuwe stadsdeel. Engelsman verwacht ondanks de landelijk stagnerende trend op de woningmarkt de komende twee tot drie jaar geen problemen bij de verkoop. Omstreeks eenderde deel van de woningen in Schuytgraaf valt onder de noemer ‘goedkopere woningen’. De toekomstige bewoners komen vooral uit de omliggende wijken in Arnhem­Zuid, verwacht de wethouder. Inmiddels hebben zich ongeveer achtduizend belangstellenden gemeld voor een woning in Schuytgraaf. Lenferink is benieuwd hoe de bevolking reageert op het woningaanbod. “De manifestatie is een mooie graadmeter voor de vraag naar duurdere huizen.” Amstelland Ontwikkeling Wonen, Gerritsen Projectrealisatie, Kondor Wessels Projecten en Portaal Ontwikkeling realiseren Vestingstad en Tuinstad. Maart 2004 worden naar verwachting de eerste woningen opgeleverd. ‘Esthetiek en belevingswaarde erg belangrijk’

Reageer op dit artikel