nieuws

Rioned: Bij gemengd rioolstelsel is overstort onontkoombaar

bouwbreed

den haag ­ Riooloverstortingen bezorgen de Nederlandse stranden een slechte naam, doordat zij worden genoemd als oorzaak van de vervuiling van het zeewater. Zolang regenwater en vuil water in één buis worden afgevoerd, zijn riooloverstorten onontkoombaar.

Dat zegt directeur H. Gastkemper van Stichting Rioned, de koepelorganisatie op het gebied van riolering. Hij vraagt zich hardop af in welke mate de lozing van ongezuiverd rioolwater bijdraagt aan de vervuiling van de Noordzee. “Wat zou het verschil zijn, als er helemaal geen overstortwater was afgevoerd. Voor de verbetering van lokale wateren is het aanpakken van overstorten wel degelijk noodzakelijk.”

De riooloverstortingen hebben de strandliefhebbers opgeschrikt. Nederland beschikt over 15.000 van deze voorzieningen die overtollig hemelwater na zware regenval in juiste banen moeten leiden. Gastkemper noemt drie maatregelen om ongewenste lozing van vuil water te voorkomen. “Extra waterbergingen bouwen, waarbij we kunnen denken aan bergbezinkbassins. Om de overstorten te laten voldoen aan de basisnorm voor berging van het rioolstelsel, investeren de gemeenten ten minste 2,5 miljard euro. Dat is dan nog afgezien van extra maatregelen om de waterkwaliteit op peil te houden.”

Efficiënter

Een andere mogelijkheid is het water efficiënter door het stelsel te sturen door bijvoorbeeld gemalen beter op elkaar af te stemmen, betere ontwerpen en water tijdelijk op straat te bufferen. En dan is er nog de mogelijkheid om regenwater en vuil water te scheiden, het zogenaamde afkoppelen. Gastkemper: “In Nederland beschikt ruim 70 procent over een gemengd rioolstelsel. Zolang je regenwater en vuil water in één buis afvoert, ontkom je niet aan een riooloverstort.” Het ombouwen van een gemengd naar een gescheiden rioolstelsel is echter een dure aangelegenheid. “Het vervangen van een meter riool kost minimaal 500 euro per meter.”

Nederland werkt gestaag aan een betere riolering, getuige het feit dat de gemeentelijke investeringen de afgelopen tien jaar zijn verdubbeld naar de huidige 1 miljard euro. Toch is nog 170 miljoen nodig voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Gastkemper: “Aan onderhoud, beheer en vervanging wordt gestaag gewerkt. Zo’n vijftig gemeenten beschikken momenteel over een basis­bergingsniveau. In 2005 moet dat aantal naar 350 zijn gestegen. Dan zijn we ver over de helft.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels