nieuws

Rijk overdrijft legionellapreventie

bouwbreed Premium

den haag ­ Het Rijk slaat door in zijn pogingen om legionella te voorkomen. De Tweede Kamer betwijfelt of het echt nodig is dat 80.000 bedrijven de komende tien jaar risicoanalyses maken en dure aanpassingen aan hun installaties aanbrengen. Tweederde van de installaties waarbij grote risico’s op besmetting zijn, is inmiddels op orde. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) had gisteren moeite om de Tweede Kamer te overtuigen van preventieve maatregelen.

Nederland loopt op het gebied van legionella en vuurwerk voorop met de regelgeving. “Voor een belangrijk deel ingegeven door de collectieve trauma’s in Bovenkarspel en Enschede. Nu de tijd verstrijkt, is het beter kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Hoge risico’s mogen redelijkerwijs meer kosten dan lage risico’s”, is Van Geel het met de Kamer eens. Het ministerie wil dat 80.000 installaties, met relatief weinig risico, binnen tien jaar worden doorgelicht. Daarbij beperkt het Rijk zich tot benevelingsinstallaties zoals douches. De kosten van inventarisatie zijn zeer afhankelijk van de apparatuur, maar bedragen al gauw 1000 euro. Dan gaat het in totaal toch om een investering van 100 miljoen euro.

Vraagtekens

CDA, PvdA en VVD willen dat de staatssecretaris eerst nog een keer praat met de betrokken partijen. “Experts uit het veld zetten grote vraagtekens bij het nut van extra maatregelen, omdat het risico over het algemeen zeer klein is”, verwoordde CDA­Kamerlid Van Lith het gevoel van de Kamer. “Het is niet de bedoeling dat sportverenigingen failliet gaan omdat de installaties moeten worden aangepast.”

Van Geel gaf toe dat het ministerie het nog niet helder heeft hoe groot de risico’s nu eigenlijk zijn. Jaarlijks vallen zo’n 100 tot 800 dodelijke legionellaslachtoffers, maar het is niet duidelijk in hoeverre gebrekkige installaties daarvan de oorzaak zijn.

De staatssecretaris heeft toegezegd nogmaals te overleggen met de betrokken partijen. Volgens Van Geel hoeven de aanpassingen niet altijd duur te zijn. “Goed doorspoelen van de leidingen is vaak al afdoende. En technisch beheer waarbij warm water altijd boven de 60 graden blijft en koud water altijd onder de 25 graden is soms ook een oplossing.”

Er is geen meningsverschil over de installaties waarbij relatief grote risico’s zijn. Daarbij gaat het om ongeveer 8000 instellingen en bedrijven. Uit recent inspectie­onderzoek van het ministerie blijkt dat inmiddels 85 procent van de zorginstellingen aan de nieuwe regels voldoet. Driekwart van de zwembaden en de helft van de hotels hebben inmiddels hun installaties doorgelicht en waar nodig aangepast.

Reageer op dit artikel