nieuws

Rijk en grote steden samen in verkeer

bouwbreed Premium

Rijk en grote steden samen in verkeer

utrecht ­ Rijkswaterstaat en de vier grote steden gaan nauwer samenwerken op het gebied van verkeersmanagement. Dit moet de bereikbaarheid en veiligheid ten goede komen en verkeersoverlast beperken. Enkele maatregelen zijn een betere afstemming van wegwerkzaamheden, goede parkeerverwijssystemen, onder meer bij grote evenementen, en het op elkaar laten aansluiten van verkeerslichtenregelingen. De ideeën worden uitgewerkt in een werkplan 2003­2006. Bedoeling is dat hierin concrete voorstellen worden opgenomen voor gemeenschappelijke projecten. De afgelopen jaren zijn elders goede ervaringen opgedaan met deze wijze van samenwerken. Zo hebben de gemeente Alkmaar, de provincie Noord­Holland en Rijkswaterstaat gezamenlijk maatregelen getroffen voor de ring rond Alkmaar.

Reageer op dit artikel