nieuws

‘Raad van Arbitrage ondeskundig’

bouwbreed

utrecht ­ De leveranciers en verwerkers van metalen dak­ en gevelproducten hebben gisteren op de Bouwbeurs in Utrecht een eigen geschillenregeling geïntroduceerd. Branchevereniging DumeboDWS acht de Raad van Arbitrage voor de Bouw niet deskundig genoeg en heeft een eigen lijst met geschillenbeslechters opgesteld.

Op de arbiterlijst staan vijf en op termijn acht of negen namen van mensen die veel ervaring hebben met metalen gevelbeplating en niet meer actief zijn in de branche. Bij problemen kiezen de partijen gezamenlijk één arbiter uit de lijst die de zaak onderzoekt en een bindend advies geeft. Wie het niet eens is met de uitspraak, kan alsnog naar de rechter stappen. De Stichting Rechtsbijstand levert een secretaris die ervoor zorgt dat de juiste stappen worden doorlopen en de uitspraak wordt vastgelegd. Daarnaast kiest het juridische adviesbureau een arbiter als de partijen het niet eens kunnen worden over de aan te stellen ‘deskundig adviseur’, zoals DumeboDWS de arbiter liever noemt. Arbiters worden voordat zij op de lijst worden geplaatst met behulp van een vragenformulier en een gesprek beoordeeld door DumeboDWS. Bij Stichting Rechtsbijstand doorloopt de kandidaat eenzelfde procedure. Daarbij wordt in verband met de onafhankelijkheid vooral onderzocht welke relaties de man met de branche onderhoudt en of hij de juiste kennis in huis heeft. Vallen de onderzoeken gunstig uit, dan wordt de arbiter benoemd.

Cowboys

De geschillenregeling wordt naast een richtlijn ingevoerd die samen met de producenten­ en leveranciersvereniging MDG is opgesteld. Met de plannen willen de dit jaar gefuseerde brancheverenigingen Duurzame Metalen Bouwelementen (Dumebo) en Dak en Wand Systemen (DWS) de sector als geheel naar een hoger niveau te tillen. “Van oorsprong is het een cowboy­branche. Met de richtlijn willen wij onze kwaliteit aan architecten en aannemers duidelijk maken”, legt DumeboDWS­medewerker P. van der Mars uit. “De Raad van Arbitrage is een mooi instituut, maar het is bijna een rechtbank. Je hebt een advocaat nodig om daar je problemen op te lossen”, schetst Van der Mars zijn bezwaren tegen de belangrijkste geschillenbeslechter in de bouw. Naast het juridische karakter van de procedures twijfelt hij aan de deskundigheid van de arbiters. Het ontbreken van een deskundig oordeel leidt volgens hem tot het verdwijnen van het rechtsgevoel. “De uitspraken zijn door het kennisgebrek niet consistent. Het is net alsof men het uit zijn duim zuigt”, verwoordt hij de kritiek van zijn achterban. Goede arbitrage levert volgens de belangenvertegenwoordiger een win­win­win situatie op. “De partijen kunnen er van leren, er is een deskundig oordeel en van het vastgelegde oordeel kan de branche weer leren.”

Reageer op dit artikel