nieuws

Raad: Belast gebruik infrastructuur

bouwbreed Premium

den haag ­ De kilometerheffing is onmisbaar voor het oplossen van files. Voorwaarde is wel dat de achterstanden zijn weggewerkt in onderhoud aan de infrastructuur en het oplossen van de ergste knelpunten. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

In het advies ‘Bewust mobiel, beter bereikbaar’ pleit de Raad voor het belasten van het gebruik van infrastructuur. Deze moet in de plaats komen van de huidige belastingen op autobezit. Volgens het adviesorgaan is dat de enige mogelijkheid om files te bestrijden, omdat automobilisten hierdoor drukke wegen en het spitsuur vaker zullen mijden. De opbrengsten komen in een Nationaal mobiliteitsfonds, waaruit verbeteringen aan de infrastructuur kunnen worden betaald. Naast het achterstallig onderhoud aan de spoorwegen zijn ook voor autowegen dringende maatregelen nodig. De Raad stelt dat knelpunten als de A4 Midden­Delfland en de Tweede Coentunnel geen uitstel meer dulden. Overigens duurt het nog even voor de heffing een feit zal zijn, aangezien een grondige technische voorbereiding vergt. Het systeem van kilometerheffing, of zoals de raad het noemt het mobitarief, moet goed werken en betrouwbaar zijn. Het vertrouwen van de automobilist moet immers worden teruggewonnen na mislukte plannen van spitstarief en rekening rijden. Het kabinet Balkenende bevroor de heffing bij het aantreden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft toen de afdeling opgedoekt. Overigens bestudeert het departement het advies nog en zal het pas daarna reageren. In maart vorig jaar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer nog in met het plan. In de formatie voor een nieuw kabinet komt het onderwerp zeker weer ter tafel. De PvdA is voor kilometerheffing, terwijl het CDA eerst problemen op het wegennet gericht wil oplossen en verbeteringen in het openbaar vervoer wil zien. De raad stelt vanwege de verschillende gedachten ook onder de bevolking dat “uiterste zorgvuldigheid bij de invoering van de maatregelen is geboden”. Automobilisten moeten met een uitgekiende campagne enthousiast raken voor dit systeem en de inbouwkastjes die de kosten berekenen.

‘Masterplan’

De ANWB betreurt het dat de raad zich concentreert op de kilometerheffing, terwijl de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk vraagt om een ‘masterplan’, zei directeur G. van Woerkom in een reactie. Hij pleit voor een samenhangend beleid waarin recht wordt gedaan aan de auto, het openbaar vervoer en de fiets. BOVAG en RAI zijn gematigd positief over het voorstel om de BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen) en de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een nieuw mobitarief. De provincie Zuid­Holland juicht het advies openlijk toe. Het eigen provinciale verkeers­ en vervoersplan vertoont veel overeenkomsten met het advies.

Reageer op dit artikel