nieuws

Prefab betonbranche zorgt zelf voor lesmateriaal

bouwbreed

utrecht ­ De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN) uit Woerden heeft lesmateriaal samengesteld voor docenten en studenten op hbo­ en universitair niveau. Alle docenten in het vak krijgen het toegestuurd. Het is een onderdeel van het ‘offensief’ van de branche in het hoger onderwijs.

Donderdagavond overhandigt ing. W. Zandbergen, voorzitter van de BFBN, het eerste exemplaar van de twee losbladige delen aan directeur Wessels van het Onderwijs Innovatie Centrum in ‘s­Hertogenbosch. Die organisatie wees vijf docenten aan, die de auteurs van ‘Prefab Beton’ als klankbordgroep van feedback hebben voorzien. Emeritus­hoogleraar prof.ir. H.W. Bennenk verwacht dan ook dat het lesmateriaal de docenten zal aanspreken. “Het is bedoeld voor het hoger technisch en universitair onderwijs”, vertelt hij. “De inhoud is breed van opzet, zodat het makkelijk is om een project samen te stellen. Het behandelt niet alleen het produceren van prefab beton, maar ook de logistiek, de markt en andere invalshoeken. Alle afbeeldingen zijn apart verkrijgbaar. Het materiaal staat nog niet op internet, maar is wel in digitale vorm beschikbaar.” Volgens Bennenk is het materiaal nog niet helemaal compleet, maar dat was geen belemmering om het uit te geven.

In het voorwoord van het eerste deel legt Zandbergen uit waarom prefab beton een belangrijke plaats verdient in het bouwproces. De productie vindt plaats onder geconditioneerde omstandigheden. Daardoor kunnen prefab betonproducten van hoogwaardige kwaliteit zijn. Bouwen met prefab biedt bovendien logistieke voordelen op de bouwplaats. De uitvoeringstijd kan kort zijn, mits het werk grondig is voorbereid. Dat kan alleen als de bouwpartners in prefab denken. Tegenover de voordelen staan randvoorwaarden op het gebied van de productie, detaillering, logistiek en constructie. De branche heeft al die kennis nu samengebracht in ‘Prefab Beton’.

Reageer op dit artikel