nieuws

Polderbaan geen garantie voor rust

bouwbreed

den haag ­ De ingebruikname van de Polderbaan van Schiphol vandaag garandeert niet dat het luchthavenlawaai in het vervolg binnen de grenzen blijft. GroenLinks­kamerlid W. Duyvendak wond zich er gisteren in de commissie voor Verkeer en Waterstaat behoorlijk over op dat onderhoud aan de landingsbanen reden kan zijn voor een tijdelijke ontheffing van de geluidsnormen.

Duyvendak rekende met de natte vinger na dat bij periodiek groot onderhoud gemiddeld elke twee jaar een baan onder het mes moet. Staatssecretaris Schultz van Haegen kon niet aangeven of dit inderdaad vaak tot ontheffingen zal nopen.

Ze veronderstelde dat dit zou meevallen en zei te verwachten dat de betrokkenen zich hiervoor zullen inzetten. “Ik zou het liefst helemaal niet met ontheffingen werken.” Als een wegens onderhoud tijdelijk gewijzigd banengebruik toch tot een aanvraag hiervoor zal leiden, “wordt die hier beoordeeld”, probeerde zij Duyvendak tevergeefs gerust te stellen.

De laatste gaat ervan uit dat zoals gebruikelijk het belang van de luchthaven zal winnen. De staatssecretaris zou daarom de feestelijkheden vandaag moeten benutten om de omwonenden excuus aan te bieden. “De dubbeldoelstelling is niet gehaald”, zei Duyvendak. De groei naar 40 miljoen reizigers die mogelijk moest worden, memoreerde hij, is al voor de opening van de vijfde baan bereikt. “Zeg daarom morgen gewoon eerlijk: wij hebben gekozen voor de luchtvaart en de bewoners hebben het nakijken.” A. Gerkens van de SP was eveneens sceptisch. “Wij vinden het vreemd dat de risico’s die het bedrijf loopt, zoals onderhoud, worden afgewenteld op de omgeving.” Ze noemde het verder een “erg makkelijke opmerking” dat de totale geluidsoverlast dankzij de vijfde baan niet toeneemt maar wel anders wordt verdeeld. “De mensen die dat treft, kopen daar weinig voor.” Maar de geluidsdiscussie vond ze sowieso nogal beperkt. “Ik hoor geen woord over stank, milieuvervuiling en klimaat.”

Nachtvluchten

Grote verwarring bleek te bestaan over de beperking van nachtvluchten. Uit het antwoord van de staatssecretaris over de periode tussen 6 en 7 uur, bleek dat omwonenden blij zijn gemaakt met een dode mus. Weliswaar ligt de Europese maat voor de nacht tussen 11 en 7 uur, maar in het laatste ­ drukke ­ uur gelden geen beperkingen wat de hoeveelheid geluid betreft. “Op dat tijdstip slapen mensen lichter én wordt er meer gevlogen”, voorspelde Duyvendak een veelvuldig te vroeg beëindigde nachtrust.

Reageer op dit artikel