nieuws

Passage tussen voorgevels is experiment

bouwbreed

oss ­ In het dorp Berghem, onderdeel van de gemeente Oss, worden tweemaal vier gespiegelde rijtjeswoningen gebouwd met een zeer gunstige energieprestatie (epc=0,57). Die waarde is bereikt met extra isolatie en installaties, maar ook door het overkappen van de slechts 3 meter brede ruimte tussen de voorgevels. Deze passage, bedoeld als bijdrage aan het duurzaam bouwen, vormt ook een sociaal experiment.

Het overdekken van de smalle ‘woonstraat’ tussen de voorgevels lijkt zonder precedent. Het roept associaties op met een winkelpassage, maar ook met een brede binnengang in een woonzorgcentrum. De functie van de passage is enigszins vergelijkbaar met die van een gesloten portiek in een appartementengebouw. Daarbij is de functie echter direct op de openbare weg gericht, terwijl de voorgevels van de woningen in Berghem ‘naar binnen zijn gekeerd’.

Achterom voorom

Hoe zal de passage worden gebruikt? Wordt het een brandgang, crèche of opslagruimte tussen de woningen? Hoe zullen de eigenaar­bewoners van de rijtjeshuizen de passage beleven? Als een veilige speelplaats voor de kinderen? Als representatieve of recreatieve ruimte? Wellicht zullen de eigenaren het niet eens zijn. In de praktijk moet blijken hoever de zeggenschap over hun territorium reikt.

Achter de woningen bevinden zich ommuurde patio’s met carports. Zij grenzen aan de openbare weg. Misschien wordt voorom dus achterom en achterom voorom.

Voor ir. H. Vos, programmaleider bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) in Rotterdam is de passage een nieuw verschijnsel. “Hij is vrij smal, eigenlijk een brede en hoge gang. Het lijkt me een sociaal veilige ruimte. Er zijn wel voorbeelden van woningen rond een gemeenschappelijk parkeerdek of een gemeenschappelijke, niet overdekte ruimte. Ik zie parallellen met de dichtgezette portieken bij de herontwikkeling van woongebouwen. Maar voorzover ik weet, is dit nieuw.” Vos wijst erop dat de gezamenlijkheid van de passage ook juridische consequenties heeft. Voor het dak en de ‘straat’ moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Het is niet duidelijk of de voorgevels deel uitmaken van het eigendom van de VvE. De kolommen zijn immers verbonden met de gevels, om de stabiliteit van de constructie te waarborgen.

Comfort

Ook bij de Landelijke Vereniging Centraal Wonen is een dergelijke passage onbekend. “De gebruikswaarde van een gemeenschappelijke ruimte is vooral afhankelijk van het comfort”, aldus een woordvoerder. Als een overkapping van enkelglas is, wordt de ruimte in de zomer te warm, in de winter te koud. Dan staan er slechts driewielertjes onder een trap. Het project is ontworpen door de Architecten Associatie (AA) uit Zaltbommel, in het kader van een prijsvraag voor duurzaam bouwen. Aannemersbedrijf Reuvers uit Oss voert het uit. Dezer dagen worden de lariks kolommen en het in de werkplaats in delen vervaardigde dak van de passage gemonteerd. Als de steigers weg zijn kan het sociale experiment met de overdekte woonstraat beginnen.

Reageer op dit artikel