nieuws

Ook na bouwfraude heeft samenwerken louter voordelen

bouwbreed

neeltje jans ­ De Deltawerken zijn uitgevoerd in goede samenwerking tussen ontwerpers en uitvoerders. Zulke samenwerking dreigt verloren te gaan door de gestoorde verhoudingen in de nasleep van de bouwfraude. “We moeten de weg terugvinden”, sprak professor K. d’Angremond op de Waterbouwdag 2003.

Van onze redactie techniek De dag stond in het teken van de stormvloed van 1953. De locatie voor de dag, Neeltje Jans, symboliseerde volgens de dagvoorzitter en emeritus­hoogleraar van de Technische Universiteit Delft de op 4 oktober 1986 herkregen veiligheid bij de ingebruikname van de Stormvloedkering Oosterschelde. De veiligheid van zee­ en rivierdijken is gezien het aantal van ruim duizend deelnemers aan de dag een onderwerp dat aanspreekt. Het aantal overtrof de verwachting van het organisatiecommissie bijna met een factor twee.

De Deltawerken zijn in samenwerking tussen ontwerpers en uitvoerders tot stand gekomen. Er is veel vernieuwends gedaan waarvan we nu nog de vruchten plukken. De veiligheid van de waterkeringen vraagt ook nu nog om slimme oplossingen. Daarom is volgens de hoogleraar vernieuwing een noodzaak. Hij keurt het af dat het onderzoek in het kader van het programma IKES­KIS al een jaar stilstaat vanwege gebrek aan geld. Het terugvinden van een goede samenwerking is na de bouwfraude een noodzaak, bijvoorbeeld voor het onderhouden van de thuismarkt voor de waterbouwers. Zonder die markt zullen de Nederlandse waterbouwers de ervaring niet hebben om de noodzakelijk werken uit te voeren.

De grote schare toehoorders kon op de dag verder vernemen dat na de watersnoodramp in 1953 de schuldvraag nooit is gesteld. Toch had dat wel moeten gebeuren, al was het maar om beter met het optreden van rampen om te kunnen gaan. Want ook nu nog is de veiligheid in het geding door hogere golven bij de waterkeringen dan verwacht. Meten blijkt een probleem te zijn. We moeten voorkomen dat in de toekomst het beantwoorden van de schuldvraag van een nieuwe watersnood neerkomt op: te weinig geld en te weinig mensen.

Op pagina 9: Norm voor dijken moet uit kosten­batenanalyse komen.

Reageer op dit artikel