nieuws

Onnodige onrust door stop waterwinning in Haarlem

bouwbreed

haarlem ­ Stopzetting van de waterwinning in de Kennemerduinen vorig jaar mei heeft geen nadelige gevolgen gehad voor de bewoners van de duinrand in de omliggende gemeenten. Dit blijkt uit metingen van de grondwaterstand door de gemeenten en het waterleidingbedrijf PWN, zo is bekendgemaakt door de betrokken overheden.

De bewoners waren bang dat door het stopzetten van de waterwinning de overlast zou toenemen. In het stedelijk gebied rond Haarlem waren de afgelopen jaren veel klachten over hoog grondwater. Vooral in kelders en kruipruimten was sprake van wateroverlast.

De metingen tonen aan dat het grondwater door stopzetting van de waterwinning niet hoger kwam te staan. In 2002 waren er zelfs minder klachten. De instanties geven als reden dat er weer een normale hoeveelheid regen viel na een aantal natte jaren. Ook zijn er drainagesystemen aangelegd rond de plaatsen waar grondwater werd gewonnen.

Dat betekent niet dat er de komende jaren geen problemen meer zijn te verwachten. Natte winters komen in de toekomst volgens het KNMI vaker voor. Daarom gaan de betrokken overheden door met het treffen van voorzieningen. Een van de maatregelen is een proefproject voor bouwkundige maatregelen tegen grondwateroverlast.

In de Kennemerduinen wordt geen water meer gewonnen om de verdroging van het duingebied te verminderen. Bovendien voldeed de zuiveringsinstallatie niet meer aan de huidige eisen. (anp)

Reageer op dit artikel