nieuws

Onderhoud wegen, dijken en spoor kost vermogen

bouwbreed

den haag ­ Voor achterstallig onderhoud aan wegen, vaarwegen en dijken is tot 2010 een miljard euro extra nodig. Dat bedrag komt bovenop de 1,5 miljard die nodig is voor het spoor. Minister De Boer (verkeer) presenteerde de Tweede Kamer gisteren onverwacht een rekening van 2,5 miljard voor achterstallig onderhoud aan infrastructuur.

Het gaat om extra budget dat nodig is voor het handhaven van het bestaande onderhoudsniveau. Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijkheden om de infrastructuur beter te benutten. De minister onderscheidt belangrijke knelpunten op het hoofdwegennet. Ook bij het onderhoud van dijken en vaarwegen loopt de achterstand op. Rijkswaterstaat inventariseerde de toestand van de wegen. De getallen waarmee de dienst werkt om de de problemen bij de vaarwegen in te schatten zijn pas doorgerekend door DHV. De minister raamde de achterstand op 1 miljard euro voor wegen en vaarwegen.

De Boer had eind vorig jaar al aan de bel getrokken over de belabberde toestand van het spoornet. “Ik ben me rot geschrokken”, zei hij onlangs in een interview met deze krant. Om nog meer vertragingen te voorkomen heeft Prorail (voorheen Railinfrabeheer) een rekening van 1,5 miljard ingediend. Voor benuttingsmaatregelen op het spoor zou nog eens een miljard extra nodig zijn. Twynstra Gudde trok de cijfers na en bevestigde de rekensom. Prof. Horvat rekent de cijfers momenteel nog een keer na.

Er ligt dus een rekening van 2,5 miljard euro tot 2010 waarvoor binnen de huidige begroting geen budget is. De Boer beperkte zich gisteren als demissionair minister in het debat in de Tweede Kamer tot de mededeling dat het volgende kabinet daar een oplossing voor moet vinden.

Afsnoepen

Ook bij de uitvoering van de moties van de begroting van 2003 wordt al een wissel getrokken op de toekomst. Om voorrang te geven aan een verkeersproject in Dieren wordt 24 miljoen euro beknibbeld op de gereserveerde 310 miljoen euro voor de spoortunnel in Delft. Voor de ondertunneling van het spoor gaapt nu na 2010 een gat van 24 miljoen. Om een bezuiniging van 43 miljoen euro bij Rijkswaterstaat te voorkomen, wordt ook een beroep gedaan op de budgetten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) na 2010. Deze bezuiniging gaat ten koste van de uitvoering van de uitbreiding van de A2 bij Everdingen en Holendrecht en de A4 bij Leiden.

Dat betekent dat het huidige kabinet al tientallen miljoenen euro’s claimt van de MIT­budgetten van na 2010. De minister weigert nog meer van dat budget af te snoepen. Ook al wenst de Tweede Kamer ook spoedige uitvoering van de combi­tunnel in Nijverdal en ‘De Haak’ bij Leeuwarden, projecten die respectievelijk op 50 en 150 miljoen euro zijn geraamd. De Boer zegde wel toe dat in Nijverdal ook een berekening wordt gemaakt van de kosten van een volledige ondertunneling. Rijkswaterstaat werkt momenteel alleen met een variant voor een verdiepte bak dwars door de centrum van Nijverdal.

Overigens gaat de decentralisatie van de infrastructuurbudgetten voor gemeenten en provincies voorlopig niet door. De minister is van plan lagere overheden zelf te laten beslissen over projecten tot 225 miljoen euro. De Tweede Kamer blokkeerde dit voorstel en de minister beloofde met nieuwe voorstellen terug te komen.

Hij werkt aan een compromis waarbij grote regio’s de budgetten tot 225 miljoen zelf gaan bewaken, maar kleine regio’s de verantwoording krijgen tot 112,5 miljoen.

Reageer op dit artikel