nieuws

Niet alleen bouwen

bouwbreed

Niet alleen bouwen

Soms lijkt het of bouwbedrijven bouwen niet leuk meer vinden. Ze klagen dan over lage marges en beschrijven hun kernactiviteit als een laagwaardige activiteit. Met ontwikkelen verdien je meer, heet het dan. Of met handel. Daar kan je ook rijk mee worden.

Boeren en tuinders kennen deze waarheid al heel lang. Op melk en aardappelen heeft de handel een betere marge. Toch trekken maar weinig boeren de conclusie om zelf hun melk uit te venten en ook een aardappelteler mag dan wat aan de weg verkopen, het echte verkopen laat hij aan de vakman over. Voor ontevreden bouwers zijn er verschillende mogelijkheden om hun opbrengsten te vergroten. Het bouwen voor eigen risico, de projectontwikkeling, is bij veel bedrijven in de b&u een aantrekkelijke vorm geworden.

Het bouwbedrijf voegt verschillende functies in het bouwproces samen: initiatief, financiering en uitvoering. Meestal kan aan dit rijtje nog de grondverwerving worden toegevoegd, waardoor vier van de vijf functies in een hand zitten. Alleen het ontwerp komt nog van buiten de deur, zij het dikwijls van vaste relaties. De statistieken liegen niet. Bouwbedrijven die voor deze integratie gekozen hebben realiseren een aanzienlijk hoger rendement. Wel lopen zij ook een veel hoger risico als zij echt op voorraad ontwikkelen en bouwen. Verschillende aanbieders van nieuwgebouwde kantoren en bedrijfsgebouwen die het erop waagden te beginnen zonder dat de huurder of koper bekend was, zien het gedroomde rendement wegsmelten en hopen niet in de rode cijfers terecht te komen.

Een stap verder is het niet alleen bij bouwen en ontwikkelen te laten, maar ook de exploitatie van het onroerend goed in handen te krijgen. Dat kan in de vorm van tolwegen, of tunnels waarvoor de doorgang moet worden betaald, maar ook voor gebouwen. Gevangenissen, kantoorgebouwen, scholen, noem maar op. Bouw en exploitatie worden in een contract voor langere tijd geregeld in ruil voor periodieke betalingen. Sommigen zien hier een ontluikende markt voor bouwbedrijven. Het heet daarbij, dat aan de exploitatie van het onroerend goed en de facilitering van de bedrijfsprocessen goed geld verdiend kan worden. De hoogwaardige aanvulling op het armzalige bouwen. Het beheer van gebouwen wordt wel eens als een zesde procesfunctie aangeduid. De achtergrond daarbij is het bouwkundig onderhoud dat daarbij te pas komt. Het kan geen kwaad nog eens goed naar de opbrengsten van facilitaire organisaties te kijken. Verdienen die beter dan bouwbedrijven? Zijn het hoogwaardige processen?

Zelf vind ik het naar je toe proberen te halen van de exploitatie van een onroerend goed wel een heel vergaande stap om een order binnen te halen. Dat gebruikers de exploitatie aan een facilitaire organisatie uitbesteden is steeds meer gebruikelijk.

In woon/zorgcomplexen zie je steeds vaker een woningcorporatie het beheer van het gebouw overnemen van de verzorgende organisatie. Het overhevelen van facilitaire taken in grote organisaties naar specialisten buiten de deur is al zolang aan de gang, dat het proces zijn voltooiing nadert. Een bouwbedrijf is niet een op dit terrein gespecialiseerde organisatie te noemen. Wat niet is, kan natuurlijk nog komen.

De link met pps ligt voor de hand. Wegen, gevangenissen, scholen en noem maar op vergen kapitaal om gebouwd te worden. Bij de overheden is het kapitaal op dit moment nog weer krapper aanwezig. Het klimaat om via pps­achtige constructies toch voorzieningen te willen realiseren, is weer aanwezig. De geluiden worden sterker. Uit financieel oogpunt is het een duurdere aanpak. Niemand komt immers zo goedkoop aan geld als de overheid. Dan zou het moeten komen van het andere financiële element in de constructie: de arbeidskosten in de exploitatie. Die zijn lager, omdat er harder gewerkt wordt of omdat de arbeidsvoorwaarden een stuk slechter zijn. Aan beide is iets te doen om gelijke voorwaarden te scheppen.

Overigens vind ik bouwen een verre van laagwaardige activiteit. Je kunt er een goede boterham mee verdienen. Een goede schoenmaker blijft bij zijn leest.

Adri Buur

Reageer op dit artikel