nieuws

Mogelijk fraude bij nieuwbouw Europa in Brussel

bouwbreed Premium

brussel ­ Europees Parlementslid Bart Staes (groene fractie) heeft een parlementair onderzoek voorgesteld in verband met sterke aanwijzingen dat de Europese aanbestedings­ èn concurrentieregels voor twee nieuwe gebouwen van het parlement in Brussel met voeten zijn getreden.

Volgens Staes moet tevens worden nagegaan of er in dit dossier sprake is geweest van misbruik van voorkennis bij bouwpromotoren.

De gebouwen die Staes op het oog heeft zijn de zogeheten blokken D4 en D5 bij het Luxemburgstation en direct naast de bestaande vrij nieuwe parlementsgebouwen. De nieuwe gebouwen zijn nodig in verband met de uitbreiding van de EU vanaf 1 mei 2004 met tien nieuwe lidstaten. De Belgische staat heeft de grond voor de nieuwe gebouwen gratis ter beschikking gesteld. Ze was eigendom van de Belgische Spoorwegen (NMBS) waarvan de staat meerderheidsaandeelhouder is. Inmiddels is die grond voor een groot deel eigendom geworden van bouwpromotor Société Espace Leopold (SEL) die tevens een koopoptie bezit op de rest van de bouwgrond. Het Europees Parlement heeft de bouw van de nieuwe gebouwen D4 en D5 in handen gegeven van SEL zonder dat er een openbare aanbesteding werd uitgeschreven.

De Europese Commissie, die moet waken over de naleving van de EU­regelgeving, is van een en ander op de hoogte maar doet of haar neus bloedt. Volgens Staes moet het Europees parlement alsnog het initiatief nemen om de Commissie op haar plicht te wijzen. Verder meent de Europarlementariër dat het tijd wordt dat nu ook de Europese anti­fraudedienst (OLAF) wordt ingeschakeld.

De begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft al overlegd over het voorstel van Staes voor een onderzoek in dit mogelijk nieuw Europees bouwschandaal. Het woord is nu aan de plenaire vergadering in Straatsburg.

Reageer op dit artikel