nieuws

Kronenburg archeologisch monument

bouwbreed

den haag ­ Het terrein Kronenburg in Castricum is aangewezen als eerste provinciale archeologische monument van Nederland. In het 28 hectare grote terrein bevinden zich unieke resten van bewoning in de bodem uit een groot aantal perioden. In dit terrein mag de bodem niet zonder vergunning door graven, bouwen en ploegen worden verstoord, zodat alle op elkaar liggende bodemlagen intact blijven.

Castricum lag vroeger in de monding van een noordelijke tak van de Rijn (het Oer­IJ). Uit onderzoek is gebleken dat hier diverse inheemse nederzettingen (van 200 voor tot 900 na Christus) aanwezig zijn, maar ook fundamenten van oude gebouwen en kastelen.

De provincie wil bezien of er in het Oer­IJ­gebied nog meer waardevolle terreinen een specifieke bescherming en beheer behoeven. Hiervoor zal het project ‘Behoud en beheer archeologische vindplaatsen in het Oer­IJ’ worden gestart.

Reageer op dit artikel