nieuws

kRaad van State keurt dijkversterking goed

bouwbreed

kRaad van State keurt dijkversterking goed

den haag ­ De Oostvaardersdijk­Noord in Almere en Lelystad mag over 16 kilometer worden versterkt. De Raad van State heeft de bezwaren van twee vogelonderzoekers uit Noord­Holland afgewezen. Het project zal vijf jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Bouwbureau Dijkversterkingen. Met de versterking is zo’n 25.000 kubieke meter dijkbekleding, 25.000 meter stortsteen, 30.000 meter asfalt en 65.000 kubieke meter zand, grond en klei gemoeid. De vogelonderzoekers hebben grote moeite met het besluit van de Commissaris van de Koningin van Flevoland. Die heeft een vergunning verleend om vijf jaar lang ‘beschermde vogels te verontrusten en nesten te verstoren, vernielen dan wel te beschadigen’. Ook mogen alle wilgen op de dijk worden gerooid, worden er in en rondom natuurgebied de Oostvaardersplassen werkterreinen en uitzichtpunten ingericht worden er langs de Oostvaardersdijk­Noord pontons geplaatst. De onderzoekers vrezen dat het project het leefgebied van veel beschermde vogelsoorten ernstig zal aantasten. De Raad van State oordeelt echter dat er geen blijvende, significante verstorende effecten te verwachten zijn. Bovendien is er bij de dijkverzwaring sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang, aldus het rechtscollege.

Reageer op dit artikel