nieuws

Installateurs bepleiten snelle aanpak van woningvoorraad

bouwbreed

zoetermeer ­ De bestaande woningvoorraad moet snel worden geïnventariseerd en vervolgens grootscheeps aangepakt. Vooral aspecten als energiezuinigheid, veiligheid en comfort komen daarbij om de hoek kijken. Dit bepleit de installatiebranche Uneto­VNI in een brief aan de kabinetsinformateurs.

De brancheorganisatie wijst erop dat een groot deel van de woningvoorraad stamt uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De eisen waren toen totaal anders dan nu. Vooral de energiezuinigheid is een punt van discussie, mede in het licht van afspraken in het klimaatverdrag van Kyoto.

Branche­voorzitter S. Heeres wil verder aandacht in een nieuw regeerakkoord over het beroepsonderwijs. Het is de installateurs een doorn in het oog dat er ‘technische mavo’ dreigt te ontstaan waar noch de leerlingen noch het bedrijfsleven mee gediend is. “De beroepsopleidingen op mbo­niveau krijgen een algemener karakter. Gevolg: het onderwijs is niet meer herkenbaar voor jongeren waardoor grote groepen leerlingen vroegtijdig afhaken en de school verlaten”, schrijft Heeres. De installateurs vrezen daarnaast ongelukken nu niet langer nutsbedrijven maar gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inspectie van installaties. Die missen daarvoor de kennis en de mankracht, is de stelling van Uneto­VNI.

Verlanglijstje

Daarom bepleit zij een verplichte keuring van de woninginstallaties. Ook algemene zaken als vermindering van bureaucratie en aanpak van mobiliteit en bereikbaarheid staan op het verlanglijstje. Voor dat laatste bepleit Uneto­VNI het concreet van de doorstroomroutes. Uitsluitend aanpassing van knelpunten leidt tot verplaatsing van de opstoppingen.

Ten slotte steunen de installateurs de bouw in de roep om meer nieuwbouwwoningen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels