nieuws

Ierland onderzoekt mogelijk bouwschandaal in gww

bouwbreed

dublin ­ Het Ierse parlement gaat onderzoeken waarom het budget voor de wegenbouw met meer dan 6.5 miljard euro is overschreden. De rekeningencommissie heeft de directie van de National Roads Authority NRA gelast naar een hoorzitting te komen. Bovendien denkt de rekenkamer in Dublin een apart onderzoek in te stellen. Een groot deel van het geld voor de Ierse wegen komt uit de Europese ontwikkelingsfondsen.

Ierland werkt met nationale ontwikkelingsplannen, waarin staat hoe het nationale budget en de Europese subsidies besteed moeten worden. In het laatste plan uit 1999 was voor wegenaanleg in totaal bijna 9 miljard euro uitgetrokken. Dat bedrag blijkt in werkelijk uit te komen op bijna 16 miljard, ongeveer 75 procent meer. “Hoe kunnen we aan de belastingbetaler uitleggen dat de NRA zulke fouten heeft gemaakt in haar begrotingen,” aldus parlementslid John Perry, voorzitter van de rekeningencommissie.

Volgens de krant The Irish Independent zijn enkele wegen en wegvakken tweemaal zo duur geworden als begroot. Zo kostte het verbreden van een autosnelweg naar Limerick aan de Ierse oostkust geen 121 miljoen maar 236 miljoen. Voor de autosnelweg M4 was 203 miljoen begroot maar was uiteindelijk 289 miljoen nodig. De Ierse Rekenkamer wil nu nagaan of de NRA intern voldoende controles heeft ingebouwd om verdere budgetoverschrijdingen te voorkomen.

In Ierland wordt nog altijd op grote schaal gewerkt aan nieuwe infrastructuur, zoals de voltooiing van de ringweg om Dublin en uitbouw van de N11­weg langs de westkust tot autosnelweg. De vrees bestaat dat een aantal plannen in de ijskast wordt gezet nu de NRA in de afgelopen jaren veel te veel geld heeft uitgegeven.

Reageer op dit artikel