nieuws

Huisvuilcentrale sloopt voor uitbreiding

bouwbreed

alkmaar ­ Bij de bouw, circa tien jaar geleden, heeft de directie van de NV Huisvuilcentrale Noord­Holland in Alkmaar al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van de verbrandingscapaciteit. C.A. de Groot Sloop­ en Demontagetechniek uit Alkmaar voert op dit moment de sloop­ en demontagewerkzaamheden uit in opdracht van de bouwcombinatie BnvR (BAM NBM ­ Von Roll Inova) ten behoeve van de herinrichting van de bestaande installatie en om de aansluiting op de nieuwe verbrandingslijn mogelijk te maken.

Directeur K. de Groot van C.A. de Groot: “Het sloopwerk is onderverdeeld in vier fasen. We zitten nog in de eerste fase met het slopen van het trappenhuis op de plaats waar de bouwcombinatie de funderingswerkzaamheden uitvoert ten behoeve van de vierde verbrandingslijn.” De nieuwe verbrandingslijn dient voor de verbranding van hoogcalorisch afval. Het werk startte voor De Groot met het verwijderen van de rode stalen gevelbekleding en de onderliggende draagconstructie ter plaatse van de doorbraken en het te slopen betonnen trappenhuis. De hoogte hiervan is 38 meter.

De sloopwerkzaamheden vinden plaats aan de hand van een sloopplan. Dit is door De Groot ontwikkeld op basis van het bestek van de aannemerscombinatie en is door Royal Haskoning goedgekeurd vanwege de constructieve voorzieningen. Het eerste betonnen onderdeel dat De Groot met behulp van een telekraan verwijderde, was het dak van het trappenhuis met een oppervlakte van 3 bij 5 meter en een gewicht van 12 ton. De Groot: “De rechterzijwand moet blijven staan omdat die onderdeel gaat uitmaken van de nieuwbouw.” De linkerzijwand en de kopwand werden vanaf de bovenkant op 38 meter boven het maaiveld tot 22 meter in rechthoekige delen gezaagd van ongeveer 4 bij 2 meter. “Om te voorkomen dat we doorlopend een telekraan ter plaatse moesten hebben, zijn de losse stukken onderling met stalen UNP­profielen tijdelijk met slagankers vastgezet. Was eenmaal 8 meter van het trappenhuis aangepakt, dan kon de telekraan in één keer de stukken naar beneden halen.”

Betonschaar

Het zagen van het beton heeft De Groot uitbesteed aan Midsland Betonboor­ en Zaagtechniek uit Haarlem. De zager werkt vanuit zijn op hoogte gehesen werkcontainer langzaam tot een hoogte van 22 meter. Vanaf deze hoogte zette De Groot een rupskraan met een 25 meter lange sloopgiek met betonschaar in. Theoretisch had De Groot het trappenhuis tot aan het maaiveld in stukken kunnen zagen. De Groot: “Dat had gekund, maar zagen gaat een stuk langzamer dan knippen en is bovendien veel duurder.”

Het eerste deel knipwerk, waar de wanden 20 centimeter dik waren, ging sneller dan verwacht. “Nu heeft de schaar bij de 40 centimeter dikke wand iets meer moeite met het knippen, maar het gaat nog steeds een stuk sneller dan ik aanvankelijk had verwacht”, aldus De Groot.

Het totaal volume te verwachten puin bedraagt 2680 ton. Voor de eerste fase is dat ongeveer 1300 ton. Het puin is in principe het ‘eigendom’ van de sloopaannemer. “Maar gelukkig hoeven we er niet ver mee te rijden.” De Groot typeert het werk als een thuiswedstrijd en eigenlijk in zijn geheel een Alkmaars onderonsje. “Ongeveer 500 meter van de huisvuilcentrale zit G.P. Groot Recycling die het puin verwerkt. Vijfhonderd meter de andere kant op bevindt zich IJzerwerf Overdie waar de vrijkomende wapening naartoe gaat.”

De Groot schat dat de eerste fase van de sloopwerkzaamheden in maart is afgerond. De totale aanneemsom voor het sloopwerk bedraagt 280.000 euro. Het streven van de NV Huisvuilcentrale is de vierde verbrandingslijn eind 2004 in gebruik te nemen. De vierde lijn

De huidige installatie van de huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar heeft drie verbrandingslijnen. In deze drie lijnen verwerkt de HVC zo’n 465.000 ton afval per jaar. Met de bouw van een vierde verbrandingslijn wordt de verwerkingscapaciteit van de HVC uitgebreid met ongeveer 150.000 ton. De vierde lijn onderscheidt zich van de bestaande drie lijnen door een andere technische uitvoering, een hoger energierendement én door een andere brandstof. In de vierde lijn zal hoogcalorisch afval worden verwerkt, bedrijfsafval en residuen van scheidingsinstallaties, dat nu nog wordt gestort.

Reageer op dit artikel