nieuws

Houtbranche geeft duurzaamheid impuls

bouwbreed

utrecht ­ De Nederlandse houtbranche tracht steeds nadrukkelijker de duurzaamheid van haar producten voor het voetlicht te halen. De sector heeft een gedragscode opgesteld en presenteert volgend jaar de eerste officiële erkende Nederlandse houtondernemingen.

Groene voorvechtster van duurzaamheid, kamerlid M. Vos is in haar nopjes met de nieuwe aanpak van de houthandel. Haar voorstel om verdacht hout met rode stippen te brandmerken, is door de Eerste Kamer teruggefloten, maar neemt haar verlies sportief. “De Tweede Kamer is weer aan zet. Ik verwacht snel verdere verbeteringen ten aanzien van de duurzame bossen. De Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) wens ik alle succes toe met het beleidsplan ‘een gezonde toekomst voor hout 2003­2005’.”

Volgens de gedragscode van de VVNH beloven de houtbedrijven niet te sjoemelen met Nederlandse of internationale wetgeving. De organisatie is met driehonderd aangesloten groothandelsbedrijven voor de sector met negenduizend medewerkers de overkoepeling bij uitstek.

De VVNH­leden zeggen toe voortaan bij voorkeur hout te verhandelen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. De bedrijven zetten hun schouders onder de komst van meer gecertificeerd hout op de Nederlandse markt. Bij de inkoop zullen bosgebieden met een duurzaam beheer een streepje voor krijgen.

Tot de gedragscode behoort de belofte in de toekomst meer openheid te betrachten. Aan de orde zijn dan herkomst van het hout, wijze van kap en het behoud van biodiverse bossen. Actiever dan voorheen zal de branche haar werkwijze uit de doeken doen. Punt in de gedragscode is eveneens de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden.

Verantwoordelijkheden

“De Nederlandse houtbranche is de laatste jaren een aantal keren negatief in het nieuws geweest”, realiseert VVNH­directeur A. de Boer zich. “Het is nu tijd dat we onze verantwoordelijkheden nemen en laten zien dat onze sector zich niet verbergt.”

Als uitvloeisel van de gedragscode verschijnen volgend jaar de eerste bedrijven met het predikaat ‘Erkende Nederlandse Houtonderneming’ op de markt. De firma’s ontvangen de kwalificatie vanwege bewezen goed gedrag door het correct navolgen van de gedragscode. De erkenningsregeling is opgenomen in het beleidsplan van de VVNH. In het kader van de nieuwe openheid publiceert de brancheorganisatie voortaan een maatschappelijk jaarverslag waarin de controle op de gedragscode wordt belicht.

Reageer op dit artikel