nieuws

Groot windmolenpark in Antwerpen

bouwbreed

brussel ­ Het havenbestuur in Antwerpen heeft de Belgisch­Nederlandse combinatie Vleemo­Nuon de bouw toegewezen van het tot nu toe grootste windmolenpark te land in België. Tegen 2006 moeten er 36 windmolens operationeel zijn in Antwerpen.

De eerste twee windmolens verrijzen in 2004 aan het noordelijke sluizencomplex. In 2006 moet het hele windmolenpark (vermogen 90 megawatt) milieuvriendelijke stroom beginnen te leveren. Dat het om een groot energieproject gaat, blijkt uit het feit dat in 2002 het gezamenlijk vermogen van de windmolens in Vlaanderen 29 megawatt bedroeg. 

Reageer op dit artikel