nieuws

Goederenlijn pas over twintig jaar rendabel

bouwbreed

amsterdam ­ De Betuweroute zal op zijn vroegst over twintig jaar rendabel worden. Tegen die tijd zal het internationaal transport zodanig zijn gegroeid dat de omstreden railverbinding geld gaat opbrengen. Dat is de mening van professor P. Rietveld, hoogleraar aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

“Het verbaast me niets dat de Betuweroute onrendabel blijkt te zijn”, gnuift Rietveld. “Ik heb daar in het verleden al voor gewaarschuwd. Mijn advies was toen om de aanleg achterwege te laten en alleen het eerste stukje tussen de Rotterdamse haven en de Kijfhoek aan te leggen. Maar ja, toen is er niet naar geluisterd.”

Het is evenwel mogelijk dat de Betuweroute toch rendabel wordt als de benzineprijs flink stijgt. “Als dat gebeurt, wordt het voor sommige bedrijven aantrekkelijk om van het spoor gebruik te maken. Dan wordt de Betuweroute alsnog een concurrent van het transport over de weg.”

Of het dan maar beter is om de Betuweroute alsnog af te blazen, zoals GroenLinks voorstelt, wil Rietveld niet zeggen. “Als de opbrengsten van het gebruik in geen verhouding staan tot de investeringen die nog moeten worden gedaan, is dat een optie. Ik heb de gegevens daarover echter niet heel concreet op mijn netvlies.”

Reageer op dit artikel