nieuws

‘Glovebag vaak verkeerd gebruikt bij asbestsanering’

bouwbreed

den haag ­ De ‘glovebag’, een ‘handschoenenzak’ voor het plaatselijk verwijderen van asbest, is niet altijd geschikt en wordt dikwijls onjuist toegepast. Dat vindt dr.ir. W.G. van Aken, inspecteur van bedrijven in de asbestverwijderingsbranche. Hij constateert bovendien dat er in de branche veel misgaat.

In Cobouw van 3 februari stond op pagina 5 een artikel over de ‘glovebag’. Van Aken vindt het veel te positief geschreven, te weinig kritisch over de techniek en de asbestverwijderingsbranche.

“De glovebag wordt te pas en te onpas gebruikt. Vaak niet helemaal zoals het hoort”, stelt Van Aken in gesprek met Cobouw. “Dat geldt overigens ook voor andere technieken. Er is veel mis in de asbestverwijderingsbranche. Bedrijven maken elkaar momenteel af op prijs, ten koste van de kwaliteit. De controle vanuit de overheid schiet tekort. De kennis van veel ambtenaren is mager en de gemeenten zijn niet echt actief. In de hele keten van de asbestverwijdering hapert de controle op veel punten. Er worden per jaar zo’n 36.000 asbestsaneringsprojecten aangemeld. Die kan een inspectie nooit allemaal bezoeken.”

Van Aken vindt de kritiek op de branche, die onder meer op 1 oktober 2002 in Cobouw verscheen, zeer terecht. “Zo’n positief artikel over een techniek, terwijl er zo veel mis gaat met de toepassing en in de branche, is enigszins misplaatst”, vindt Van Aken. Hij constateert bovendien enkele onjuistheden in het artikel.

“De glovebag is geen nieuwe techniek. Hij staat al in de beoordelingsrichtlijn BRL 5050 van 6 januari 1999 en was voor die tijd ook bekend. Certificeren van de methode is niet aan de orde. De glovebag mag door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven worden toegepast. Het centraal college van deskundigen heeft in zijn nieuwsbrief van 6 december 1999 aangegeven wanneer hij mag worden toegepast. Er hoeft niet elke keer toestemming gevraagd te worden.” De stelling ‘de procedure met de glovebag blijkt in de praktijk net zo betrouwbaar als de methode met een containment’ kan Van Aken niet onderschrijven. “Ik ken geen onderzoek dat die stelling onderbouwt.”

State of the art

Ernstig vindt Van Aken de zinsnede, dat het soms sneller, makkelijker en goedkoper is om asbest te verwijderen met een glovebag. “De factoren snelheid, gemak en kosten mogen niet bepalend zijn. Volgens het asbestverwijderingsbesluit moet altijd de best mogelijke techniek worden gebruikt, the ‘state of the art’. Een tweede uitgangspunt is, dat de plek van het saneren zo klein mogelijk gehouden moet worden. Daarvoor is de glovebag ideaal, behalve als de omgeving al vervuild is. Dikwijls is het asbest beschadigd en liggen restanten op de vloer. Dat hoeft niet eens duidelijk zichtbaar te zijn. De glovebag wordt dus vaak toegepast in situaties waarvoor hij eigenlijk niet geschikt is.” Als asbest aanwezig is over een oppervlak dat groter is dan de glovebag, kunnen de overgangsgebieden een probleem vormen. Het afplakken met tape lijkt dan niet de best mogelijke methode. Van Aken verwijst de glovebag ondanks zijn kanttekeningen niet naar de prullenmand. “Als hij goed wordt gebruikt, is het een prima methode”, besluit hij.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels