nieuws

Financiering AZ­stadion nog uiterst onzeker

bouwbreed Premium

den haag ­ De financiering van het nieuwe stadion van AZ is nog niet zeker. Het onderzoek dat de Europese Commissie naar de zaak heeft ingesteld gaat door, ondanks het akkoord dat vrijdag door de ruziënde partijen werd gesloten. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Mocht Brussel de afspraken tussen AZ en Alkmaar alsnog afkeuren, dan kan dat een schadepost opleveren van maximaal 24 miljoen euro.

Voor de bouw van het nieuwe stadion sloten gemeente en AZ een package­deal. Daarbij werd de grond aan de Sportlaan, waarop het oude stadion staat, voor één euro verkocht aan AZ Vastgoed. Dit bedrijf regelt voor de voetbalclub de nieuwbouw. In ruil voor de lage grondprijs bouwt AZ Vastgoed nieuwe woningen op het oude voetbalterrein. Tegelijkertijd is ruim 10 miljoen euro op tafel gelegd voor de grond in de Kooimeer waar het nieuwe stadion op komt.

Volgens juriste Antje Noorman is veel te weinig betaald voor de grond. Een door haar ingehuurde taxateur kwam uit op een totale waarde van 34,5 miljoen euro. Als Brussel na afronding van het onderzoek oordeelt dat de gemaakte afspraken tot verboden overheidssteun hebben geleid, dan moet AZ Vastgoed alsnog een marktconforme prijs voor de grond betalen.

Huiswaard/Overstad (bedrijfsvereniging) protesteert tegen de bouw van het stadion omdat de leden van vereniging bang zijn klanten te verliezen. Bij het stadion komt ook 20.000 vierkante meter winkelruimte. De ondernemers vrezen dat het winkelende publiek zijn heil in de Kooimeer zoekt en niet bij hen. Om de bouw tegen te houden, spande zij bij de Nederlandse rechter verschillende procedures aan.

Het nog lopende onderzoek in Brussel kan de werkzaamheden rond het nieuwe stadion niet tegenhouden. Als gevolg van het akkoord tussen de gemeente, AZ en de winkeliers wordt de bouw deze maand hervat. De rechter schorste in december de door de gemeente en de provincie afgegeven vergunningen, nadat Huiswaard/Overstad hiertegen een procedure was begonnen. De betrokken partijen hopen dat verdere acties van supporters nu uitblijven.

Reageer op dit artikel