nieuws

Fijnstof zet bouw in Randstad op slot

bouwbreed

hoevelaken ­ Als de fijnslijpers en medicijnmannen hun zin krijgen, gaat vanaf 2005 heel de bouw in de Randstad op slot. De aangescherpte regels voor het vermijden van fijnstof zijn voor Bouwfonds een voorbeeld hoe goede bedoelingen draconische effecten teweeg kunnen brengen. Directeur Nieuwe Markten F. de Zeeuw waarschuwt vooral toch met beide benen op de grond te blijven. Niet de opeenstapeling van normen maar de betrokken locaties moeten het uitgangspunt zijn bij het oplossen van problemen.

Ontwikkelaar Bouwfonds signaleert met schrik dat in hoog tempo een vloedgolf
van nieuwe normen op de samenleving afrolt. De regels vloeien doorgaans voort
uit een strikt sectorale benadering. Wie enthousiast en zorgvuldig plannen ten
uitvoer wil brengen, roept een lawine aan voorschriften over zich af. De
Nederlandse inbreng bij de Brusselse maatvoering is volgens De Zeeuw ver beneden
peil.

De oud­gedeputeerde voor milieuzaken in Noord­Holland wil niet omkijken in
verwijten. Prijst ook de motieven van de vechtjassen die aan de bron staan van
de niet aflatende stroom nieuwe regels. “Zaak is nu echter om de balans op te
maken. Brancheorganisaties, zoals de Neprom, NVB en het AVBB, zijn in Brussel
afwezig. Daar moeten we dus verandering in brengen. Internationaal laat
Nederland te weinig zijn stem horen”.

De Zeeuw roemt de goede inborst van alle betrokkenen maar noemt in dezelfde
ademzucht het eindresultaat rampzalig. “We hebben te maken met een grote
trechter waar van bovenaf alles wordt ingekieperd. Aanvankelijk kwam de meeste
regelgeving uit Den Haag. Inmiddels is Brussel een belangrijk tweede vulpunt.
Naar onder toe wordt de trechter steeds smaller en belanden we via de gemeente
bij het woonbuurtje dat gebouwd moet worden. In plaats van de locatie waar het
om gaat als uitgangspunt te nemen, stapelen zich normen op die de meest
geschikte oplossing onmogelijk kunnen maken”.

Milieumanager B. Mathijsen van Bouwfonds wijst op het besluit Luchtkwaliteit
waarin normen zijn vastgelegd ten aanzien van fijnstof. Vanaf 2005 is het
maximale jaargemiddelde vastgesteld op 40 microgram per kubieke meter. De
dagnorm bedraagt dan 50 microgram. Nu nog gelden waarden van 125 en 250
microgram. “Een gebied als Zuid­Holland heeft van nature te maken met fijnstof
als gevolg van opstuivend zand en verdampt zeewater. Als de Europese Unie
besluit in 2010 te normen verder aan te scherpen, dan wordt bouwen in de
Randstad heel moeilijk”.

Fijnstof is voor De Zeeuw een thema waarbij de normering doorschiet tot in
het onredelijke. De Nederlandse kuststreek heeft nu eenmaal andere
karakteristieken dan de toppen van het Zwarte Woud.

Deltametropool

“De oprukkende normstelling vormt een gevaar voor onze steden. De
deltametropool is een samenhangend gebied dat moet concurreren met andere
regio’s. Veel staat op het spel. Denk je nu heus dat Athene zal voldoen aan de
Europese normen voor luchtkwaliteit? Het zou goed zijn diverse regio’s te
vergelijken op grond van praktijktesten. Dat soort proeven vindt tot dusverre
niet plaats”.

Vervolg op pagina 2: Milieupolitiek in greep van medicijnmannen.

Reageer op dit artikel