nieuws

Eén bouwlocatie voor twee ziekenhuizen

bouwbreed Premium

apeldoorn ­ De spectaculaire bouw van het Provisorium bij Lukasziekenhuis in Apeldoorn begint volgende maand. De bouw van dit tijdelijke onderkomen voor poliklinieken en verpleegafdelingen vormt het begin van een grootscheepse operatie om twee Apeldoornse ziekenhuizen te concentreren in het onderkomen op één locatie. Kosten van het project schommelen rond de 125 miljoen euro.

In 1986 fuseerden het Lukasziekenhuis met het Julianaziekenhuis en werd het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen als een van de drie ‘speerpuntziekenhuizen’ van Nederland. Dat zijn ziekenhuizen die zich richten op een snelle behandeling van mensen uit een grote regio. Vernieuwing is daarvoor noodzakelijk. Het Apeldoornse Lukasziekenhuis gaat zich ontwikkelen tot een zogenoemd ‘high­level­cure’ centrum met een beperkte capaciteit aan bedden. Het bestaande Lukasziekenhuis wordt ruim tweemaal groter dan de huidige 30.000 vierkante meter.

Herinrichting

De bouwwerkzaamheden nemen vijf jaar in beslag. Belangrijk onderdeel daarbij is de herinrichting van het terrein en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Een logisch gevolg omdat het Julianaziekenhuis wordt gesloopt en de patiënten dus hun toevlucht moeten zoeken in het Lukasziekenhuis. Omwonenden van het Lukasziekenhuis vreesden voor verkeerschaos en spanden rechtszaken aan tegen de voorgenomen uitbreiding. Daardoor heeft het, na de eerste plannen uit 1986, jaren geduurd voor er kan worden begonnen.

De Raad van State moet nog een uitspraak doen over de afwikkeling van de verkeersstromen in het gebied, maar Markink vreest niet dat dit nog veel problemen zal geven. “De verkeersproblematiek is al opgelost”, stelt hij. In april vorig jaar werd door de provincie Gelderland een bestemmingsplan vastgesteld dat het ziekenhuis verplicht tot de aanleg van 750 extra parkeerplaatsen naast de al bestaande zeshonderd. Om die te herbergen worden onder meer een parkeerdek en parkeerkelder aangelegd. De aanleg van extra parkeerplaatsen zal zo snel mogelijk gebeuren om ook ruimte te maken voor de auto’s van bouwvakkers.

Tijdelijk

Een tijdelijk gebouw, het Provisorium, wordt ingericht voor poliklinieken, onderzoek­ en behandelafdelingen en verpleegafdelingen. Daardoor kan het werk in het ziekenhuis tijdens de renovatie en nieuwbouw gewoon doorgaan. Het Provisorium vormt het begin van de bouw en wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Van Wijnen. De gemeente heeft hiervoor de benodigde bouw­ en kapvergunningen al afgegeven. Het hele project komt van de hand van Nijst Idema architecten uit Amsterdam. In januari is de klus Europees aanbesteed. In juni wordt bekend wie de renovatie en nieuwbouw gaan uitvoeren.

Reageer op dit artikel