nieuws

Doetinchem wil verdiepte aanleg oostelijke randweg

bouwbreed

doetinchem ­ Het gemeentebestuur van Doetinchem wil de nieuwe oostelijke randweg, die de huidige Kennedylaan moet ontlasten, het liefst verdiept aanleggen. Nog eind dit jaar verschijnt een onderzoeksrapport waarin de haalbaarheid zowel financieel als technisch en ruimtelijk in kaart is gebracht.

De huidige verbinding loopt voor een deel door de stad en zal in de toekomst niet meer voldoen. Het beoogde tracé voor de oostelijke randweg snijdt echter de wijken Vijverberg en Oosseld van de rest van de stad af. Ook wordt de wijk Schöneberg in een klap opgezadeld met een verhoogde geluidsoverlast en verkeersstank en wordt het uitzicht van de wijk vervuild. Omdat voor de kruising met het spoor tussen Doetinchem en Winterswijk toch al een ongelijkvloerse oplossing nodig is, wordt bekeken of de gehele weg verdiept, als een open tunnelbak of een deels overkluisde tunnelbak, kan worden aangelegd. Volgens wethouder ruimtelijke ordening J. Keukenkamp past een verdiepte weg beter in de visie van de provincie, die heil ziet in dubbel grondgebruik. “Wellicht laat zo’n oplossing zelfs ruimte voor woningbouw”, meent de wethouder. Omdat het tracé in de buurt van een waardevol natuurgebied ligt, verwacht Keukenkamp dat er in het geval van een verdiepte randweg wel een goede oplossing moet komen om de grondwaterstromen niet te belemmeren. Ook aan die aspecten moet in het onderzoeksrapport aandacht worden besteed. Het Doetinchemse college verwacht dat het haalbaarheidsonderzoek een aantal mogelijke oplossingen oplevert waarmee de raad vervolgens snel een beslissing kan nemen. Doetinchem streeft ernaar uiterlijk in 2006 met de aanleg van de randweg te beginnen.

Reageer op dit artikel