nieuws

Delen Lieven de Key stappen toch niet uit vastgoedfonds

bouwbreed

nieuwegein ­ De corporaties Jutphaas uit Nieuwegein en Eigen Haard uit Nijmegen beraden zich nog wel over hun positie binnen vastgoedfonds Lieven de Key, maar ze stappen er niet uit. Ondertussen onderzoekt VROM de gang van zaken binnen een andere tak van het fonds, het ontwikkelingsbedrijf.

De directeur van Jutphaas, E. ter Borg ontkent dat de corporaties uit het vastgoedfonds stappen. Wel zijn ze zich aan het beraden wat de mogelijkheden zijn voor de corporaties. Wellicht liggen die binnen het fonds, stelt Ter Borg. De aanleiding is volgens haar de bijstelling van de ambities van het vastgoedfonds. Dat is ook de reden waarom Jutphaas met Eigen Haard de mogelijkheden bekijkt die ze nu hebben om hun ambities hoog te houden. De resultaten van deze oriëntatie verwacht Ter Borg rond de zomer.

Twee kamerleden van de PvdA, A. Duivesteijn en C. Verdaas hebben via de vaste commissie van VROM een brief aan de minister gestuurd. Eén van de vragen is waarom de Tweede Kamer nog niet is geïnformeerd over het vastgoedfonds, dat onlangs de ambities heeft bijgesteld. Volgens een woordvoerder van het ministerie komt dat omdat de departementale Inlichtingen en Opsporingsdienst werkt aan een onderzoek naar een van de onderdelen.

Het onderwerp van het onderzoek is Centrada. Deze Lelystadse corporatie is ontstaan door een fusie van Woningbouwstichting Lelystad (WBL) en corporatie De Opdracht (WBO) in 1997. Het Centraal Fonds, dat noodlijdende corporaties financieel helpt, heeft in 1999 nog 42 miljoen euro als steunbedrag verleend aan De Opdracht. In het jaarverslag van 2001 constateert het Centraal Fonds echter dat het saneringsplan achter loopt op schema. Ook VROM heeft geld gestoken in de corporatie, in verband met herstructurering. De woordvoerder had het echter over een onderdeel van het vastgoedsfonds dat nu wordt onderzocht. Hij verwacht over een paar weken de resultaten daarvan.

Ter Borg ontkent overigens de aantijging van de PvdA’ers dat het ontwikkelingsbedrijf van Lieven de Key, De Principaal bv een verplichting tot afname heeft opgelegd. Het consortium van De Principaal en Heijmans zou volgens de brief van de kamerleden de corporatie een verplichting tot afname hebben opgelegd zonder die daar vooraf in te kennen.

Opspraak

De PvdA trok aan de bel over mogelijk dubieuze praktijken bij Lieven de Key. Dit fonds was al in opspraak omdat het zo’n 30 miljoen euro zou hebben weggesluisd van winsten bij verkoop van woningen van de corporatie Woonzorg. Het OM is inmiddels een onderzoek begonnen en de kamerleden Duivesteijn en Verdaas vragen minister Kamp (VROM) in te grijpen.

Reageer op dit artikel