nieuws

Corporaties komen met garantiefonds

bouwbreed

den haag ­ Het garantiefonds voor stedelijke vernieuwing belooft de oplossing te zijn voor steden en corporaties. Snellere stedelijke vernieuwing kan nu door het afgeven van garanties door rijke corporaties. Deze komen bovenop de borg die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nu biedt.

De corporaties hopen met het gisteren gepresenteerde garantiefonds een verplichte verevening te voorkomen. Het nieuwe fonds helpt minder vermogende corporaties bij hun maatschappelijke taak in herstructureringsgebieden. Heeft die geen geld voor de investeringen in oude wijken, dan kan het gedeelte van de lening dat niet is gedekt door het waarborgfonds, in de vorm van garanties worden gehaald uit het nieuwe fonds. Een niet­vrijblijvende collegiale financiering. Aedesvoorzitter W. van Leeuwen hoopt dat daarmee een eind komt aan een tien jaar durend debat tussen corporaties en het parlement over het inzetten van het vermogen.

De rijke corporaties tekenen een bewijs dat zij garant staan voor een deel van hun eigen vermogen. Die komen bij het garantiefonds te liggen. De armere corporaties lopen dan de kans op een negatief eigen vermogen. Overigens denkt J. Schuyt van het platform van grootstedelijke corporaties ‘De vernieuwde stad’ dat juist die groep zich niet snel meldt bij het fonds. “Dan weten het waarborgfonds en de toezichthouder van de situatie. Ik denk dat ze eerder op zoek gaan naar collega’s die willen investeren”, meent Schuyt.

Niet vrijblijvend

Het deel van het vermogen dat de rijkere corporaties moeten afstaan is niet vrijblijvend. Van Leeuwen kan nog niet zeggen hoe groot dat gedeelte is. “Dat hangt af van de gezamenlijke opgave. Uiteindelijk bepaalt de minister het percentage waardoor die opgave kan worden gehaald”, meent de voorzitter.

Het garantiefonds is met een lening onmiddellijk om te zetten in geld. Volgens Schuyt, één van de initiatiefnemers van het garantiefonds, is het daarom niet juist wat directeur F. Bijdendijk van corporatie Het Oosten gisteren in deze krant zei. Deze beweerde dat collegiale financiering niet nodig is. Door huizen op marktwaarde in te schatten heeft hij namelijk genoeg vermogen om aan zijn opgave te voldoen. “Een fantastische illustratie van hoe het fonds werkt. Als je vandaag een opgave hebt, wacht niet op verkoop. Het garantiefonds biedt dan een mooie overbrugging”, stelt Schuyt.

Motie

De woningcorporaties hopen met het garantiefonds stedelijke vernieuwing het zwaard van Damocles af te weren. Dat hangt in de vorm van een motie van Groenlinks­kamerlid W. van Gent boven het hoofd. Die vraagt de minister om verplichte verevening als corporaties niet binnen zes maanden zelf iets doen aan het inzetten van vermogen op de juiste plekken.

Kamerlid van Gent spreekt van ‘een papieren tijger’. “Arme corporaties moeten in dit model nog altijd zelf hun investeringen financieren. Het is geen geld, het zijn garanties.” Volgens haar heeft het voorstel weinig te maken met haar motie. Een link die de Aedesvoorzitter in zijn presentatie nadrukkelijk legde. “De minister moet die gewoon uitvoeren”, aldus Van Gent.

Bovendien vraagt zij zich af waar het vermogen van alle corporaties blijft. Van Leeuwen zei in zijn toelichting dat de teller voor het fonds op 600 miljoen euro staat. Volgens Van Gent mist er dan nog 9,4 miljard euro aan vermogen dat zij graag ook gebruikt ziet voor de stedelijke vernieuwing.

Reageer op dit artikel