nieuws

Coördinatie nevenaannemer probleem

bouwbreed

gouda ­ Samenwerking met een coördinerend nevenaannemer is voor bouwbedrijven een hachelijk avontuur. Menig bouwer verdwaalt in een woud van regelgeving en verslikt zich in juridische procedures. Dat blijkt uit een studie in opdracht van brancheorganisatie Bouwned.

Opdrachtgevers denken toenemend voordeel te behalen door projecten op te knippen en in nevenaanneming uit te geven. Besloten wordt dan geen gebruik te maken van een hoofdaannemer maar een van de partijen te verzoeken op te treden als coördinator van de uitvoering. Meestal krijgt de bouwkundig aannemer de rol toegedicht. De onderzoekers van de stichting RRBouw concluderen in hun rapport dat projecten in nevenaanneming veel onnodige problemen opleveren, waardoor vertraging optreedt. Als de opdrachtgever vooraf zorgt voor een goede afstemming tussen de gelijkwaardige bouwpartners, kan het tijdverlies aanzienlijk worden beperkt.

“We constateren dat de nevenaanneming als proces een legitieme plaats heeft gekregen”, aldus J. Eberwijn van Bouwned. “Aannemers moeten oppassen. Je kunt zo in de val trappen door te denken dat je voortgaat in de oude cultuur van werken. De verhouding tussen de partijen steekt bij nevenaanneming anders in elkaar dan in de oude situatie. De partijen zullen nauwkeurig afspraken moeten maken. Daar schort het nu aan.”

Volgens Eberwijn heeft de opdrachtgever twee belangrijke motieven om te kiezen voor nevenaanneming. Een argument kan zijn als sprake is van twee of meer gescheiden specialismen, zoals bij de bouw van een ziekenhuis en een verbrandingsinstallatie.

Gescheiden

Het tweede motief vloeit voort uit kostenbeheersing. Opdrachtgevers denken soms de coördinatiekosten van de hoofdaannemer in eigen zak te kunnen houden en besteden daarom liever gescheiden aan. Buitenlandse opdrachtgevers, bijvoorbeeld de Fransen, kennen de werkwijze uit eigen land en nemen de aanpak mee naar Nederland. “De uitvoeringscoördinatie brengt veel taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit terwijl nauwelijks bevoegheden bestaan om op te treden naar de andere contractanten van de opdrachtgever. Dat maakt de positie van de coördinator vaak ongemakkelijk en krachteloos. Daarbij komt nog dat de financiële compensatie voor de uitvoering van de coördinatie vaak onvoldoende wordt geacht”, stellen de onderzoekers.

Bouwned benoemt de overdaad aan regelgeving als een van de belangrijkste knelpunten voor de coördinerende nevenaannemer. Dikwijls wordt het bedrijf zelf de dupe van de gebrekkige onderlinge afstemming tussen de deelbestekken en de bestektekeningen.

Het rapport adviseert voortaan in heldere bewoordingen onderscheid te maken tussen de ontwerpcoördinatie en de uitvoeringscoördinatie. Alle bepalingen zouden bovendien niet langer in verschillende deelbestekken maar in één enkel document moeten worden ondergebracht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels