nieuws

Concurrentiestrijd om bijna veertig windmolens Delfzijl

bouwbreed Premium

delfzijl ­ High Energy uit Poortvliet is het niet eens met de vergunning die een consortium van drie bedrijven heeft gekregen van de gemeente Delfzijl om een windmolenpark met 37 windturbines te bouwen ten zuidoosten van Delfzijl. High Energy probeert de vergunning via de Raad van State te laten vernietigen.

High Energy meent recht te hebben op de vergunning, omdat op het moment dat Delfzijl het ‘negatieve’ besluit nam de termijn voor de aanvraag van het consortium ruimschoots was verstreken.

Het consortium dat de vergunning wel kreeg, wordt gevormd door Essent, Koop Holding Europe en Siemens Nederland. Volgens de woordvoerder is er jarenlang overleg en onderzoek, inclusief een afgeronde milieu­effectrapportage, geweest voordat High Energy actief werd. Hij stelt dat High Energy op basis van een voorontwerp bestemmingsplan opstal­ en erfpachtrechten verwierf op percelen waarvan men dacht dat er windturbines zouden kunnen komen. “Mede­initiatiefnemer is het bedrijf dus nooit geweest. Tussen de bedrijven is veelvuldig overleg geweest zonder dat er overeenstemming is bereikt. High Energy stelde absurde en irreële eisen”, meent de woordvoerder van het consortium.

Het consortium hoopt dat de vergunning in stand blijft. Maar, omdat er veel procedures moeten worden gevoerd, wil het consortium van de Raad van State ook weten welke onderwerpen in welke procedure aan de orde moeten komen. De Raad doet over zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel