nieuws

‘Certificering is uit de hand gelopen’

bouwbreed Premium

utrecht ­ Certificering van producten en processen is danig uit de hand gelopen. Certificerende instellingen en adviesbureaus zijn die organisaties die als enige (financieel) voordeel hebben bij de vele certifcatieschema’s.

Met deze harde kritiek kreeg de voorzitter van de Vereniging Verticaal Transport R. de Blank de handen van de bezoekers van het VSB­symposium op de Bouwbeurs op elkaar. Zijn grootste probleem was wel dat certificaten de laatste jaren verworden zijn tot een commercieitem en niet langer het resultaat van jarenlang kwaliteitsbeleid in een bedrijf.

Schoenenfabriek

Het gevolg daarvan is dat bedrijven hard werken om een certificaat te behalen zonder dat dit werkelijk in het bedrijf is ingebed. “Het doet denken aan de opdracht voor de schoenenfabriek in de voormalige Sovjet­Unie die uit een toegewezen hoeveelheid leer een bepaalde hoeveelheid schoenen moet produceren. Om daar zeker aan te kunnen voldoen, worden alleen kinderschoenen gemaakt”, aldus De Blank. Een ander bezwaar is dat de verplichting tot certificatie die bedrijven opleggen aan hun leveranciers bij die bedrijven zelf maar al te vaak leidt tot verontachtzaming van kwaliteit en veiligheid, hield de VVT­voorzitter zijn gehoor voor.

Misbruik

Wat dit betreft vindt hij dat opdrachtgevers certificering ook misbruiken om de tarieven onder druk te zetten. “Daarmee functioneren certificatieprojecten die door een groep verzamelde opdrachtgevers worden opgelegd, als verkapte inkoopkartels.” Door al die door opdrachtgevers verplicht gestelde certifcaten dreigen daarnaast de kosten de pan uit te rijzen. Dit geldt vooral voort procescertificaten. Of de kwaliteit daarmee nu echt gediend is, daar zette hij vraagtekens bij. “De prijs/kwaliteitsverhouding van procescertificatie is zodanig dat de toename van de kwaliteit niet opweegt tegen de gestegen kosten”, zo zei De Blank. Wat hem betreft mag ook de overheid zich de kritiek aantrekken. Waar de politiek het de laatste tijd continu heeft over het terugdringen van de administratieve lastendruk, zou zij best eens oog mogen hebben voor de lastendruk als gevolg van de door haar gepropageerde en soms zelfs geëiste certificatie, meent De Blank. Een in dit verband geringer probleem noemde hij de certificaten van vakbekwaamheid, die bijvoorbeeld machinisten moeten hebben. Eens in de vijf jaar wordt geëist dat die mensen opnieuw examen moeten doen om hun certificaat te behouden.

Vakbekwaamheid

Dat werkt drempelverhogend voor een beroepsgroep die bijzonder geinteresseerd is in vakbekwaamheid maar een hekel heeft aan examen doen. “Dat kan leiden tot uitval binnen de beroepsgroep. Veel beter is om cursussen te geven zonder examen achteraf en ervaring mee te laten tellen”, aldus de VVT­voorzitter.

Reageer op dit artikel