nieuws

Burgemeester wil notaris voor tuchtraad slepen

bouwbreed

MAASTRICHT ­ Bij het verkopen en verloten van bouwkavels in de Maastrichtse nieuwbouwwijk Vroendaal is vijf jaar geleden niets onwettigs gebeurd. Dat blijkt uit een in opdracht van de gemeente uitgevoerd onderzoek. Toch vindt burgemeester G. Leers (CDA) van Maastricht dat er grote vraagtekens gesteld kunnen worden bij het handelen van een notaris in Heerlen. Leers denkt er zelfs over de man voor de tuchtraad te slepen.

De notaris werkte volgens Leers namelijk mee aan het omzeilen van wetten en voorschriften, zodat er met stromannen kon worden gewerkt. Daardoor kwamen vijf kavels in handen van dezelfde persoon, die vier ervan later onderhands met woekerwinsten doorverkocht.

Er is weliswaar gehandeld naar de letter van de wet, maar zeker niet naar de geest ervan, stelt Leers. De wet is bedoeld om het speculeren met grond tegen te gaan, maar feitelijk is er wel degelijk gespeculeerd, aldus Leers. Hij wil dan ook dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG gaat werken aan een gedragscode voor notarissen.

Mazen

Leers heeft prof. Van den Berg, oud­voorzitter van de VNG, gevraagd om een nieuw onderzoek naar de gang van zaken in Vroendaal, waarbij die ook moet kijken naar de mazen in de wetgeving. Die moeten in kaart gebracht worden, en liefst leiden tot een gedragscode voor notarissen en nieuwe wetgeving, hoopt Leers. Tegelijkertijd erkent hij, dat elke nieuwe wet onmiddellijk “overruled” wordt. “In de bouwwereld vinden mensen snel weer manieren om zo’n nieuwe wet te ontduiken”, geeft Leers toe.

Projectontwikkelaar Grouwels Daelmans kocht in de jaren negentig een lap grond van de gemeente om er woningen op te bouwen. De gemeente bedong, dat 20 van de 41 kavels zouden worden verloot, en dat geen enkele woning mocht worden verkocht voor die bewoond was. Grouwels Daelmans stemde er vrijwillig mee in deze regels ook voor zijn eigen kavels te hanteren, maar daar heeft hij zich volgens Leers niet aan gehouden. De gemeente heeft wettelijk echter geen sanctiemogelijkheden voor dit deel van de verkoop. Over de verloting kwamen veel klachten binnen. De gemeente vroeg daarom prof. H. de Jonge van de Technische Universiteit Delft deze loting te onderzoeken. Ook moest hij onderzoeken of een gemeenteambtenaar en de vroegere VVD­fractievoorzitter in de gemeenteraad via “geritsel” aan hun kavels waren gekomen.

Niks mis

Dat blijkt niet zo te zijn. Ook met die loting is blijkens dat onderzoek niks mis geweest. Maar De Jonge vond wel enkele zaken en transacties in het niet­verlote gedeelte, die in strijd waren met de door Maastricht opgestelde regels, waaraan ook Grouwels Daelmans zich had gecommitteerd. Met name het gebruik van stromannen en het gedrag van de notaris bevallen De Jonge niet. Tegelijkertijd geeft hij aan, dat er ook daar feitelijk niets onwettigs is gebeurd.

De notaris ging akkoord met een constructie waarbij stromannen gebruikt werden en koop­aannemer­overeenkomsten werden toegestaan. Daardoor vielen sommige woningen tonnen duurder uit dan andere, en dat zette kwaad bloed in de wijk. Kopers voelen zich achteraf belazerd. “Maar ze hebben geen poot om op te staan, want toen het koopcontract eenmaal getekend was, gingen ze akkoord met de koopsom”, zegt Leers. “Wel kwalijk is dat Grouwels Daelmans deed voorkomen alsof hij de kavels verkocht volgens door de gemeenteraad opgestelde voorwaarden, terwijl wij niet kunnen sanctioneren waar die feitelijk handelde in strijd met die voorwaarden.”

Reageer op dit artikel