nieuws

Brabant wil snel huisvesting ouderen

bouwbreed

den bosch ­ De snelle vergrijzing in Brabant en de tendens om oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, vragen om een inhaalslag bij de bouw van nieuwe huisvesting in die provincie. Daarbij ligt het accent op kleinschalige voorzieningen, waarbij ouderen zorg op maat krijgen. Dat zegt provinciebestuurder L. van Nistelrooij vandaag op een studiedag in Tilburg over de toekomst van woonzorgvoorzieningen.

De provincie Noord­Brabant voorziet de komende vier jaar een behoefte van minimaal tweehonderd extra bouwprojecten met een gemiddelde omvang van twintig bewoners. Volgens Van Nistelrooij is alleen geld reserveren niet voldoende om de knelpunten op te lossen. De enige manier om die huisvesting ook snel te realiseren is een goede samenwerking tussen provincie, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. De provincie ziet verder mogelijkheden in sneller en soepeler omgaan in bouwprocedures. Een andere optie is voorfinanciering door de provincie, vooruitlopend op de beschikbaarheid van landelijke gelden.

Reageer op dit artikel