nieuws

Bouwmaterialen aanvoeren per schip

bouwbreed Premium

beverwijk ­ Met de stijgende kosten van het wegvervoer en vertragingen als gevolg van files lijkt het voor de hand te liggen meer gebruik te maken van de vaarwegen. Zo speelde de directie van BouwCenter Filippo in Beverwijk al geruime tijd met de gedachte om bouwmaterialen per schip aan te voeren. Een proef waarbij een binnenvaartschip in één lading bijna 200.000 bakstenen in Beverwijk aflevert en vervolgens nog een klein aantal naar een andere vestiging in Haarlem vervoert, lijkt geslaagd.

Het idee is niet nieuw, want tot veertig jaar geleden kwamen bouwmaterialen praktisch altijd per schip aan in de haven van Beverwijk. Financiële overwegingen en de noodzaak om bouwmaterialen snel ter plaatse te krijgen, waren er mede de oorzaak van dat vrachtwagens de functie van vervoerder overnamen. Maar op dit moment is volgens R. Lust, bedrijfsleider van BouwCenter Filippo een nieuw omslagpunt bereikt. Lust: “Tot een jaar terug mocht een vrachtwagen maximaal 21.000 stenen vervoeren. Doordat het toegestane gewicht per as is verlaagd, is het maximum aantal stenen naar beneden gebracht tot 17.000. Daarbij zijn de vrachttarieven verhoogd en is het bovendien steeds drukker geworden op de weg.” Het idee om bakstenen over water aan te voeren leefde al geruime tijd bij de bouwmaterialenhandel. Van oudsher liggen steenfabrieken aan de grote rivieren, dus dat zou geen problemen opleveren. Lust: “Het bleek echter dat slechts enkele steenfabrieken beschikken over de juiste faciliteiten. Voor zover ze al aan het water liggen, ontbreken doorgaans laad­ en losplaatsen of is de haven in de loop der jaren dichtgeslibd.” Uiteindelijk ging BouwCenter Filippo met de steenfabrieken De Rijswaard in Aalst en Rodruza in Rossum in zee. Een volgend vraagstuk dat zich aandiende was het vinden van een geschikt schip met een kraan om de pallets te kunnen lossen. “Onze zandschipper Joop van der Vlist bleek gelukkig in staat die taak uit te voeren.” Lust moest bovendien vanwege de grootte van de order van 200.000 stenen een keuze maken uit het assortiment van de steenfabrieken. Lust: “Vrachtwagens vervoeren bij een relatief kleine lading bijvoorbeeld, maar twee soorten bakstenen. Dat is wat bestelling betreft dus allemaal overzichtelijk, maar bij een scheepslading moet je creatief omgaan met een groot assortiment.” Volgens algemeen directeur C. van Hardeveld van BouwCenter Filippo heeft een bouwmaterialenhandel in de bouwkolom de functie van magazijn, maar is zeker ook op het gebied van logistiek van belang. Hij ziet mogelijkheden om ook collegabedrijven in de regio die geen losplaats hebben, vanuit de vestiging in Beverwijk te voorzien van bakstenen. Maar ook voor aannemers die op locatie in één keer een groot aantal stenen kunnen verwerken.

Verandering

Een grote aanvoer geeft een verandering in de bedrijfsvoering bij BouwCenter Filippo. “Als je gebruik maakt van een vrachtwagen, kun je binnen een dag een bestelling binnen hebben en dus direct en klantgericht op een vraag reageren. Als je anderzijds op vaste dagen gaat verladen, ben je dus minder flexibel. Maar dat geeft wel meer rust”, aldus Lust. Het beheren van een voorraad dwingt hem wel tot het bedenken van een toekomststrategie. Als direct voordeel voor de binnendienst denkt Lust aan de eenvoudige enkele factuurgang. Mogelijk ontvangt BouwCenter Filippo subsidie voor het initiatief. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt volgens Lust subsidie om de binnenvaart een impuls te geven. Bovendien zou ook de provincie een steentje bijdragen. “Maar we zijn bewust eerst gaan varen om te voorkomen dat een subsidieaanvraag tot vertraging in de uitvoering van de proef zou leiden.” Toch kan de subsidie van belang zijn voor de continuering van het experiment. Hoe het nieuwe plan zich verder ontwikkelt, weet Lust nog niet. Een frequentie van vier schepen per jaar voorziet vooralsnog in de eigen behoefte van de vestiging. Meer aanvoer is mogelijk om de andere vestigingen en de collegabedrijven van dienst te zijn.

Reageer op dit artikel