nieuws

Belgisch parket laat bouwfraude verjaren

bouwbreed

brussel ­ De Belgische minister Verwilghen (justitie) heeft verontwaardigd gereageerd op het feit dat het parket in Brussel een miljardenfraude in de bouw, waarbij enkele honderden aannemers waren betrokken, heeft laten verjaren. Daardoor kunnen deze niet meer gerechtelijk worden vervolgd.

Het gerechtelijk onderzoek in deze miljardenfraude begon in 1990 na een anonieme klacht en leidde een jaar later tot huiszoekingen in de 26 arrondissementszetels van de Syndicale Kamers van de Bouwnijverheid. Onderzoeksrechter J. Vlogaert rondde zijn onderzoek in 1994 af en gaf het dossier door aan het parket in Brussel. Normaal had de rechtszaak binnen twee jaar daarna kunnen beginnen, maar er gebeurde helemaal niets.

Minister Verwilghen heeft de Brusselse procureur­generaal A. van Oudenhove nu gevraagd de zaak te onderzoeken en zonodig een tuchtprocedure te beginnen tegen magistraten die in deze fraudezaak in de fout zijn gegaan. Maar het is uitgerekend Van Oudenhove die in oktober 2002, zonder verdere ruchtbaarheid aan deze zaak te geven, toestemming gaf deze fraudezaak als afgedaan te beschouwen cq de betrokken aannemers buiten vervolging te stellen. Volgens de procureur­generaal was personeelsgebrek de oorzaak. Volgens het parket gebeurde het bovendien na overleg met de naaste medewerkers van Verwilghen, nadat was komen vast te staan dat er zich geen benadeelde partijen hadden gemeld. Toch hadden de staat, verschillende ministeries, provincies en gemeenten door deze illegale prijsafspraken financiële schade geleden.

Bewijzen

Volgens een woordvoerder van justitie in Brussel kunnen de twee­ tot driehonderd aannemers over wie onomstotelijke bewijzen waren gevonden dat zij illegale prijsafspraken maakten voor openbare werken, nu niet meer gerechtelijk worden vervolgd. De werkwijze in deze fraudezaak bestond eruit dat de aannemer, die bepaalde werken toegewezen kreeg, zijn prijzen met 5 tot 10 procent verhoogde en deze verhoging uitkeerde aan zijn collega’s die de order zogenaamd hadden misgelopen. Om iedereen zoveel mogelijk aan zijn trekken te laten komen, hadden de aannemers een beurtrol ingesteld. De illegale prijsafspraken gebeurden bij openbare aanbestedingen van zowel de nationale als de Vlaamse en gemeentelijke overheden. De wegenbouw was een van de sectoren waar de meeste illegale prijsafspraken werden gemaakt.

Reageer op dit artikel