nieuws

Arbitrageraad trekt bouwers niet voor

bouwbreed

den haag ­ De rol van de Raad van Arbitrage staat onder druk door de aanbeveling van de commissie­Vos. Toch blijkt uit cijfers over de uitspraken van de raad niet dat bouwpartijen systematisch worden voorgetrokken. De arbiters beslissen in ruim de helft van alle zaken in het voordeel van de opdrachtgever.

De enquêtecommissie heeft in haar eindrapport echter de voorkeur uitgesproken voor de ‘gewone’ rechter boven de Raad van Arbitrage. De commissie pleit ervoor de verplichting om geschillen over aanbestedingen aan de raad voor te leggen uit contracten te schrappen. Zij geeft de voorkeur aan een bouwkamer bij de civiele rechter.

Bij onenigheid over de aanbesteding van de onderbouw van de HSL stuurde de raad de minister terug naar de onderhandelingstafel. Datzelfde overkwam waterschap Salland over de waterkering in Kampen. Toch blijkt het beeld dat de bouwer altijd in het gelijk wordt gesteld niet te kloppen. De enquêtecommissie legde alle jaarverslagen van de raad naast elkaar en daaruit blijkt dat de opdrachtgever gemiddeld in 24 procent van de geschillen helemaal in het gelijk wordt gesteld. In nog eens 29 procent van de zaken krijgt de opdrachtgever voor meer dan de helft gelijk. In totaal komt dat op 53 procent. Helemaal ongelijk krijgen de opdrachtgevers in 31 procent van de gevallen.

Het aantal geschillen waarover de raad een oordeel velt groeit de afgelopen jaren gestaag. In 1996 ging het om 848 zaken en in 2001 was dat aantal opgelopen tot 1183. De raad oordeelt jaarlijks over enkele tientallen geschillen over de Uniforme Aanbestedingsrichtlijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels