nieuws

Actieplan voor vijftig stadswijken

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Minister Kamp van VROM heeft gisteren de namen bekendgemaakt van de vijftig wijken die de komende jaren extra aandacht krijgen in het kader van de stedelijke vernieuwing. Om vaart te maken met de aanpak van de vijftig wijken en snel zichtbare resultaten te boeken, moeten de gemeenten prestatieafspraken maken met de betrokken partijen. Woningcorporaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Voor deze wijken geldt het Actieprogramma Herstructurering. Dit is een samenhangend pakket maatregelen dat speciaal voor deze wijken is ontwikkeld. Bij de presentatie van het programma gisteren in Amsterdam onderstreepte Kamp dat de lijst van vijftig niet betekent dat andere probleemwijken aan hun lot worden overgelaten. In de uitverkoren gebieden wil hij door geconcentreerde aandacht snel resultaat te boeken. Dat moet voorbeelden opleveren die ook elders navolging kunnen krijgen.

Tot de speciale maatregelen behoort de mogelijkheid af te wijken van wet­ en regelgeving. De minister noemde als voorbeeld de geluidsregels. Hij had zich verbaasd over woningen in Amsterdam waarvan de ramen niet open konden omdat dan de grenswaarden binnen zouden worden overschreden. “Het lijkt me toch aan de bewoners zelf om te bepalen wanneer een geïsoleerd raam open gaat voor frisse lucht en dicht tegen geluid”, zei hij.

Er wordt gewerkt aan speciale fiscale regelingen die de drempels voor herstructurering kunnen wegnemen. Zoals het voorkomen van dubbele overdrachtsbelasting wanneer participanten hun bezit tijdelijk overdragen aan een projectorganisatie. Op andere faciliteiten wordt nog gestudeerd in samenspraak met het ministerie van Financiën, aldus Kamp.

Ten aanzien van de roep om een vereveningsfonds voor corporaties liet hij weten vooralsnog te geloven in het eigen initiatief van corporatiekoepel Aedes. Dat beoogt voor arme corporaties bij herstructureringsplannen hulp te organiseren van rijkere collega’s. Bijvoorbeeld via een landelijk toegelaten instelling die complexen opkoopt van deze armere corporaties, waardoor daar geld vrijkomt. Ook wil Aedes een markt organiseren waar vraag en aanbod voor matching tussen corporaties in verschillende delen van het land bij elkaar komen. Kamp waarschuwde dat er een verplichte vorm zal worden ingezet als initiatieven uit de sector niet of onvoldoende van de grond komen.

Prominent

Op de lijst van vijftig zijn de vier grote steden (G4) prominent aanwezig. Alle door hen aangedragen wijken zijn erop gezet. Met de overige 26 gemeenten (G26) zijn in overleg wijken geselecteerd. In een aantal gevallen (Arnhem, Emmen, Zwolle, Lelystad, Leeuwarden en Deventer) is nog geen definitieve keus voor aandachtswijken gemaakt. Tot de gekozen wijken behoren onder andere Hoogvliet en Oud Zuid in Rotterdam en Zuidwest en Transvaal in Den Haag. Amsterdam is wel verkozen, maar nog niet bekend is met welke wijken.

Van de middelgrote wijken hebben sommige (Arnhem, Deventer, Leeuwarden) ook hun keus nog niet bepaald.

Reageer op dit artikel