nieuws

Wouter Bos

bouwbreed

“Toch blijf ik ervan overtuigd dat juist het in samenhang benaderen van een aantal van de problemen in grote steden en oude wijken, cruciaal is voor het boeken van resultaten bij het wegwerken van achterstanden.”

Partij van de Arbeid

Wegverbreding alleen als dat strikt noodzakelijk is, liever flexibele rijstroken. Lightrail in en om de steden. Meer capaciteit op de sporen. Kwartje van Kok in fonds voor inpassing en natuuraankopen. Meer hoogbouw, vooral rond stations. Naast nieuwe huizen ook nieuwbouw ziekenhuizen en scholen. Duurzaam bouwen zodat huizen hun energie terugleveren aan het energiebedrijf. Zuiderzeelijn als magneetzweefbaan. Bij ongeprivatiseerd Schiphol en Rotterdamse haven is naast economische groei het behoud van leefomgeving belangrijk. De uitbreiding van de Maasvlakte met natuurcompensatie. Nationale bebouwingstaks invoeren. Intensief ruimtegebruik, bescherming van natuurgebieden en meer betaalbare woningen in de stad. Burgers krijgen meer zeggenschap over de woonomgeving. Aandacht arbeidsongeschikten naar wat ze nog wel kunnen. Meer preventie en meer aandacht voormensen die uit de wao willen. Wie redelijkerwijs niet kan werken, heeft altijd recht op goede uitkering. Alle nieuwe gevallen mogen voortaan nog tegen hooguit 42 procent hypotheekrente aftrekken. Alle oude gevallen behouden de bestaande aftrek.

Reageer op dit artikel